Find the Talents ฟังมุมมองผู้บริหาร Accenture องค์กรมองหาอะไรในตัวคนทำงาน | Techsauce
Find the Talents ฟังมุมมองผู้บริหาร Accenture องค์กรมองหาอะไรในตัวคนทำงาน

สิงหาคม 10, 2021 | By Connext Team

เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การทำงานแบบเดิมๆ ด้วยวิธีเดิมๆ อาจไม่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ ให้อยากเข้ามาร่วมงาน เพราะคนกลุ่มนี้กำลังมองหา รูปแบบการทำงานที่แปลกใหม่ ท้าทาย เปิดโอกาสทางความคิด ได้ลองแชร์ไอเดียใหม่ๆ ได้ลองปฏิบัติจริง ได้แสดงออกทางความคิดเห็น อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งสามารถบริหารจัดการ การทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work-life integration) ได้อย่างลงตัว ดังนั้นองค์กรที่ทันสมัย และก้าวตามเทรนด์อยู่เสมอ จะได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ค่อนข้างมาก

ปัจจุบันสายงานด้านเทคโนโลยีก็เป็นอีกสายงานหนึ่งที่น่าจับตาไม่น้อย ด้วยรูปแบบการทำงาน ที่จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา บวกกับช่วยให้แต่ละคนได้ upskill ที่หลากหลาย สายงานนี้จึงเป็นอีกสายงานแห่งอนาคต แล้วทักษะหรือ skill อะไรบ้างที่คนรุ่นใหม่ต้องมี เพื่อให้ตอบโจทย์อาชีพแห่งอนาคตและเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ให้กับตัวเองอย่างไรขีดกำจัด ทาง ConNEXT ได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับ คุณนิธินันท์ สมบูรณ์วิทย์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย ที่งาน ‘ConNEXT Job Fair & Career Talk 2021’ ที่ผ่านมา ว่าด้วยเรื่อของการเสริมทักษะ พัฒนา skills คนรุ่นใหม่ เพื่ออาชีพแห่งอนาคตกับ Accenture มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง

Accenture

ทำความ Accenture

เอคเซนเชอร์ เป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ที่โดดเด่นด้านดิจิทัล คลาวด์ และระบบรักษาความปลอดภัย เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะครอบคลุม 40 กว่าอุตสาหกรรม จึงสามารถให้คำแนะนำด้านยุทธศาสตร์และธุรกิจ ให้บริการอินเทอร์แอ็กทิฟ การบริหารเทคโนโลยีและการปฏิบัติการได้ 

ปัจจุบัน Accenture มีพนักงานกว่า 5 แสนคนให้บริการลูกค้าใน 120 ประเทศทั่วโลก ส่วนในประเทศไทย เรามีพนักงานกว่าพันคนด้วยกัน 

นอกจากนี้เรายังมีเครือข่ายศูนย์ให้บริการด้านเทคโนโลยีและศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ร่วมกันนำเสนอเทคโนโลยีชั้นนำและความเชี่ยวชาญของบุคคลกรในทุกวัน ซึ่งปีนี้พิเศษมาก เพราะเรากำลังจะมี Advanced Technology Center in Thailand หรือ ATCT ในประเทศไทย 

Advanced Technology Center in Thailand คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับ Accenture มีความเหมือนและต่างกันตรงไหนบ้าง

Advanced Technology Center (ATC) หรือ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง เป็นหน่วยงานภายใน Accenture ที่ก่อตั้งมากว่า 30 ปีแล้ว จุดมุ่งหมายหลักของ ATC คือ มุ่งเน้นการนำ Technology ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนา Solution และ Innovation ที่แตกต่างให้กับลูกค้า ซึ่งเราจะพัฒนาด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนา ความสามารถของบุคคลากร ซึ่ง Advanced Technology Center Thailand หรือ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง ของเอคเซนเชอร์ในประเทศไทย หรือชื่อย่อคือ ATCT พูดง่ายๆ คือ เป็นอีกหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านเทคโนโลยี ของเอคเซนเชอร์ ดังนั้นลูกค้าของเอคเซนเชอร์ ก็คือลูกค้าของ ATCT

ในปัจจุบัน ATCT มีอยู่มากกว่า 50 แห่ง ใน 30 ประเทศทั่วโลก 
เราได้ทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการขยายศูนย์ในไทย ซเราเล็งเห็นศักยภาพของเด็กไทย ที่จบการศึกษาในสาย STEM (วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics: M)) รวมถึงความพร้อมของเทคโนโลยีและ infranstructure จึงมองเห็นความเป็นไปได้ในการตั้งศูนย์แห่งนี้ในไทย

แนวทางการดำเนินการของศูนย์ ATCT ในประเทศไทย มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ ในการเข้ามาสร้าง Solutions และ Innovations ให้ลูกค้า ในด้านรูปแบบของบริการ นอกจากจะเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเฉพาะด้านแล้ว ยังมีเรื่องของการติดตั้งระบบ การดูแลรักษาระบบ รวมไปถึงการดูแล ต่อยอด และพัฒนานาระบบให้กับลูกค้าอีกด้วย โดยการทำงานใกล้ชิดกับศูนย์ ATCT ในภูมิภาค เพื่อดำเนินการหาโซลูชั่น และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทำการติดตั้งและนำเสนอลูกค้า

ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาบุคลากรของ ATCT และ Accenture

ในแง่ของทักษะ บุคลากรที่ทำงานที่ศูนย์ ATCT จะมีโอกาสพัฒนาทักษะเชิงลึก ด้านเทคโนโลยี โดยเรียนรู้จาก การเรียนด้วยตัวเอง การเรียนทางไกล การฝึกอบรม (Training) รวมถึงการทำงานเป็นทีมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเฉพาะด้าน

ในขณะที่บุคลากรฝั่ง Accenture จะมีโอกาสพัฒนาทักษะในเชิงกว้าง ทั้งในด้านเทคโนโลยี และบทบาทการทำงาน จากหลากหลายโปรโจค รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า พาร์ทเนอร์ ไปจนถึงการต่อยอด สร้างโอกาสในการขายงานในอนาคต

ขณะนี้ทาง Accenture มี offer อะไรให้กับผู้ที่สนใจรวมงานบ้าง และเป็น ‘องค์กรของคนรุ่นใหม่’ อย่างไร

Accenture ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่น่าทำงานด้านมากที่สุด โดยนิตยสารฟอร์จูน ติดต่อกัน 13 ปี จวบจนปัจจุบัน ดังนั้นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานกับเรา จะได้โอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ อย่างไม่หยุดยั้งอย่างแน่นอน เพราะเรามีวัฒนธรรมองค์กรที่ค่อนข้างเปิดกว้าง ในการออกไอเดียอย่างเปิดเผยและเท่าเทียม เราเน้นการทำงานเป็นทีม เป็นหนึ่งเดียวกัน หรือ One Accenture แม้จะมาจากคนละส่วนงาน หรือต่างพื้นฐาน ต่างประสบการณ์ ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ 

เอคเซนเชอร์มีโครงสร้างของบริษัทที่ มีความยืดหยุ่นสูง คนในองค์กรมีอิสระในการทำงานและการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มที่ เพราะเรามีรูปแบบการทำงานแบบ Flexible Workplace, และ Flexible Work Hour เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นและการจัดสรรเวลาของแต่ละคน

Accenture

ทักษะคนรุ่นใหม่ควรมี เพื่อให้ตอบโจทย์กับการทำงานในอนาคต

ทักษะในการพัฒนาตัวเอง การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากผู้อื่น การกล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซน และการทำสิ่งใหม่ๆ การทำงานเป็นทีม การมีทัศนคติเชิงบวกนั้นก็สำคัญเช่นกัน เพราะการมีทัศนคติที่ดีจะเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ ไปได้ รวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการทำแต่ละงานหรือโปรเจคที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

เมื่อ Hard Skills นั้นไม่เพียงพอต่อการทำงาน ต้องมี Soft Skills ด้วย

การมีทักษะด้าน Hard Skills นั้นเป็นทักษะพื้นฐานสำหรับผู้ที่จะทำงานในสายไอที แต่ทักษะด้าน Soft Skills อย่าง การมีทัศนคติแบบ Growth Mindset การทำงานเป็นทีม จะช่วยพัฒนาและทำให้เราทำงานได้อย่างราบรื่น เราจึงอยากสนับสนุนให้ทุกคน ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองในการได้ทำอะไรที่แตกต่างอยู่เสมอ

หากอยากร่วมงานกับ Accenture และ Advanced Technology Center Thailand (ATCT) จะต้องมีความสามารถหรือว่าทักษะอะไรบ้าง 

ต้องมีความตั้งใจที่จะพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้ มองหาโอกาสในการทำสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย แม้จะไม่มีประสบการณ์ก็ตาม ทางเราเปิดกว้าง และเปิดรับสมัครในหลายตำแหน่ง เพื่อให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงได้มาร่วมทีม เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งในความแตกต่างและความสามารถที่หลากหลายของคนในทีม ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความรู้กว้าง หรือรู้ลึก หากมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถเข้ามาทำงานที่ Accenture และ ATCT ได้อย่างแน่นอน

ตำแหน่งงานใดบ้างที่ทาง Accenture กำลังเปิดรับในขณะนี้

ตอนนี้ Accenture กำลังมองหา คนที่จะเข้ามาร่วมทีมกับเราจำนวนมาก เราเปิดรับสมัครหลากหลายตำแหน่ง  น้องๆ สนใจตำแหน่งไหน ก็สามารถเข้าไปสอบถาม พูดคุยและสมัครงานกับ HR ของได้เลยที่ virtual booth ของ Accenture ที่งาน ConNEXT Job Fair & Career Talk 2021 ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ที่เว็บไซต์ connextjobfair.co หรือของทาง Accenture ได้ที่ accenture.com

บทความนี้เป็น Advertorial

No comment