Forbes เผย 10 ทักษะ ที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด ในปี 2021 | Techsauce
Forbes เผย 10 ทักษะ ที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด ในปี 2021

มกราคม 5, 2021 | By Connext Team

เมื่อปีที่ผ่านมา วิกฤตการณ์ COVID-19 ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตการทำงานของคนมากมาย เป็นผลให้ทักษะความสามารถที่หลายองค์กรต้องการก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน เนื่องจาก ขณะนี้ โลกกำลังก้าวเข้าสู่ ยุคแห่งเทคโนโลยีและดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานภายในองค์กร ดังนั้น องค์กรธุรกิจ จึงจำเป็นต้องเฟ้นหาบุคลากรที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการทำงานแบบ New normal

แต่ อะไรเป็นทักษะ ที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการกันล่ะ? คุณลักษณะแบบไหน ที่จะทำให้คุณโดดเด่น ในสายตาของผู้บริหารยุคนี้? เพื่อตอบคำถามที่ใครหลายคนสงสัย Forbes Human Resource Council จึงได้เปิดเผย 10 ทักษะ ที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด ในปี 2021 เพื่อให้คุณได้งานที่ปรารถนา

1. Growth Mindset

Growth Mindset คือ ทัศนคติที่มองว่าความล้มเหลว คือ ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุด สำหรับการทำงานในปี 2021 เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้องค์กรต้องปรับรูปแบบการทำงาน และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้บริหาร จึงเลือกรับผู้สมัคร ที่พร้อมจะเผชิญความท้าทายและความล้มเหลวจากการเปลี่ยนแปลง มากกว่าผู้สมัครที่เก่งอย่างเดียว แต่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆได้ 

2. Continuous Learning

เมื่อโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ พวกเราต่างรู้ว่า ทักษะและความสามารถแบบเดิมที่เคยมี อาจใช้กับสภาวะการทำงานในปัจจุบันไม่ได้อีกต่อไป หากบุคลากรภายในองค์กร ไม่มีแรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ พวกเขาอาจจะต้องดิ้นรนต่อการปรับตัวอย่างยากลำบาก ดังนั้นทักษะสำคัญ ที่บุคลากรทุกคนควรมี คือ ทักษะในการเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และประสบความสำเร็จในระยะยาว

3. Critical Thinking

ทักษะในการคิดวิเคราะห์ กลายมาเป็นทักษะที่สำคัญ หลังวิกฤตการณ์ COVID-19 เนื่องจากองค์กรธุรกิจมากมาย ต่างเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทาย ที่จำเป็นต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ดังนั้น หากคุณมีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี คุณจะกลายเป็นผู้สมัครที่โดดเด่นขึ้นมาทันที

4. Survival Skills

ทักษะการเอาตัวรอด เป็นทักษะที่สำคัญที่สุด ในการทำงานยุค New Normal องค์กรธุรกิจมากมาย ต่างมองหาคนที่สามารถเอาตัวรอดได้ จากสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญ ที่ไม่มีใครสามารถสอนคุณได้ นอกจากคุณจะเรียนรู้ด้วยตนเอง จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ดังนั้น สั่งสมประสบการณ์ชีวิต และเพิ่มพูนทักษะการเอาตัวรอดให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทักษะนั้น นำพาคุณไปสู่อนาคตที่ดีกว่า  

5. Resilience

ทักษะการปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ เป็นหนึ่งในทักษะที่ผู้บริหารกำลังมองหา พวกเขาต้องการคนที่สนใจสิ่งรอบตัว และสามารถปรับการทำงานเข้ากับอุปสรรคและความท้าทายใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

6. Flexibility

ความยืดหยุ่น กลายเป็นกุญแจสำคัญ ต่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ในปี 2021 แม้ว่า พวกเราจะเคยชินต่อการทำงานรูปแบบ New Normal แล้วก็ตาม แต่สิ่งต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังนั้น ผู้บริหาร จึงจำเป็นต้องเฟ้นหาผู้สมัครงาน ที่สามารถยืดหยุ่นในการทำงานได้เป็นอย่างดี 

7. Dedication

ความทุ่มเทในการทำงานเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่ผู้บริหารต้องการจากผู้สมัคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงที่มีการทำงานแบบ Work From Home ซึ่งอาจเป็นผลให้บุคลากรขององค์กร ขาดแรงจูงใจในการทำงาน และทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากคุณแสดงให้เห็นว่า คุณพร้อมที่จะทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบ ก็เตรียมตัวเริ่มทำงานได้เลย

8. Coaching Mindset

เนื่องจากตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญ ทำให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ และทิศทางการทำงานแทบทุกด้าน สิ่งสำคัญ ที่ผู้บริหารต้องการให้เกิดขึ้นภายในองค์กร คือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการทำงานทั้งภายในทีมและระหว่างทีม เพื่อให้ทุกคนสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น หากคุณมีทัศนคติ ที่ชอบช่วยเหลือและให้คำแนะนำผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้คุณได้งานในปีนี้  

9. Comfort With Ambiguity

ทักษะความสามารถ ในการแก้ไขปัญหา เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการทำงาน เนื่องจาก สังเกตได้ว่า การทำงานในปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงชั่วข้ามคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มธุรกิจ Startup ที่ต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น บุคลากรและผู้สมัครงาน จำเป็นต้องพิสูจน์ได้ว่า พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหามากมาย ภายใต้ความรับผิดชอบของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. Thriving In A Virtual Environment

ความสามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานแบบ Work From Home กลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพิจารณาเข้ารับทำงาน ผู้สมัครงานจำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่า พวกเขาสามารถบริหารจัดการงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ ซึ่งนั่น รวมไปถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างทีม และการใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น คุณควรเรียนรู้การทำงานรูปแบบ Work From Home ให้มากที่สุด เพื่อพร้อมรับกับการทำงานที่จะมาถึงในอนาคต

อ้างอิง: Forbes

สำหรับผู้อ่านท่านใดที่สนใจบทความเกี่ยวกับชีวิตการทำงาน ทักษะที่จำเป็นในอนาคต สามารถลงทะเบียนเพื่อรับอัพเดทข้อมูลข่าวสาร และบทความในอนาคต จาก Techsauce Thailand ได้ ที่นี่