ทักษะจะสำคัญมากกว่าประสบการณ์ในโลกการทำงานหลังโควิด | Techsauce
ทักษะจะสำคัญมากกว่าประสบการณ์ในโลกการทำงานหลังโควิด

เมษายน 15, 2021 | By Connext Team

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของธุรกิจ และหลายองค์กรในช่วงโควิด ส่งผลให้สิ่งที่มองหาคนมาทำงานนั้นได้เปลี่ยนไปด้วย ซึ่งสิ่งที่ว่านี้คือ 'ทักษะ' ที่จะมีความสำคัญมากกว่าประสบการณ์หรือตำแหน่งงานที่ผ่านมา

ทักษะจะเป็นสกุลเงินใหม่ในโลกการทำงานหลังโควิด

โควิดได้บีบบังคับให้นายจ้างต้องทำการปรับอย่างรวดเร็ว ทั้งการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และวิธีการทำงานที่ยืดหยุ่น ส่งผลให้ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาได้เกิดความเปลี่ยนแปลงเทียบเท่ากับห้าปีเลยทีเดียว

ตอนนี้สถานที่ทำงานต่างก็ต้องการหลักฐานว่า พนักงานสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที การจ้างงานตามทักษะจึงเพิ่มขึ้น

กว่า 77% ของงานที่โพสบน LinkedIn ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แสดงให้เห็นว่า นายจ้างมองหาทักษะมากกว่าประสบการณ์และตำแหน่งงานที่ผ่านมาในอุตสาหกรรมนั้นๆ ขณะเดียวกัน ในปี 2020 ก็มีหลายคนเร่งทำการพัฒนาตัวเองเป็นสองเท่า โดยใช้เวลากว่า 43 ล้านชั่วโมงกับ LinkedIn Learning 

แล้วทักษะอะไรที่จำเป็น?

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างเช่น Machine Learning การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic)

ส่วนทักษะสำคัญ Soft Skills อย่างเช่น การเป็นผู้นำ (Leadership) การบริหารโครงการ (Project Management) และด้านการสื่อสาร (Communication) ก็มีความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน


อ้างอิง CNBC

No comment