Top 5 อาชีพสายเทค สายงานเนื้อหอมแห่งปี 2023 | Techsauce
Top 5 อาชีพสายเทค สายงานเนื้อหอมแห่งปี 2023

กุมภาพันธ์ 15, 2023 | By Connext Team

หลังจากการเกิดการระบาดวิกฤตโรคระบาด หลายบริษัทในประเทศไทยเริ่มตระหนักได้ว่าไม่สามารถรับมือกับสิ่งต่างๆ ในยุคดิจิทัลได้ดีเท่าที่ควร และเริ่มมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน มากยิ่งขึ้นทำให้ในปี 2021 เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 5 สายงานที่เติบโตสูงที่สุดของโลกโดย Forbes 

นี่จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในภาคดิจิทัลของประเทศไทย คือ “โฆษณาดิจิทัล” ซึ่งคาดว่ามูลค่าตลาดของธุรกิจและบริการซอฟต์แวร์ในประเทศจะเติบโต 14.9% ภายในปี 2022 ซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุดในกลุ่มเทคโนโลยีในประเทศไทย และในปี 2023 ผู้ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีคาดหวังเงินเดือนเพิ่มขึ้น 15-30% และตำแหน่งงานสายเทคโนโลยีที่มีความต้องการสูงมีดังนี้

Top 5 อาชีพสายเทค สายงานเนื้อหอมแห่งปี 2023

1.Front-end/Back-end Developer 

2.Full Stack Developer 

Full Stack Developer คือนักพัฒนาเว็บอย่างเต็มรูปแบบทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน หรือวิศวกรที่ทำงานร่วมกับนักพัฒนา Front-end และ Back-end ของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ซึ่ง Full Stack Developer สามารถจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลและสร้างเว็บไซต์ที่รองรับผู้ใช้บริการ หรือแม้แต่ทำงานกับผู้รับบริการในช่วงการวางแผนโครงสร้างต่างๆ

3.Product/Project Manager 

4.Data Analyst/Data Scientist/Data Engineering

5.Web Designer 

Web Designer มีหน้าที่ในการออกแบบจัดทำเรื่องราวที่เกี่ยวกับกราฟิก สีสัน เลย์เอาท์ ของหน้าเว็บเพจทั้งหมด ผู้ที่จะทำหน้าที่เว็บดีไซน์ควรมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ มีจินตนาการ สามารถใช้งานโปรแกรมประเภท กราฟิกดีไซน์ ได้อย่างคล่องตัว เช่น Photoshop เป็นต้น 


เขียนโดย Nichaphat Srijumpa 

อ้างอิง : blog, truedigitalacademy, dwthai

No comment