Pixar มีวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร ที่ทำให้พนักงานบริษัทมีความคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน | Techsauce
Pixar มีวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร ที่ทำให้พนักงานบริษัทมีความคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

พฤศจิกายน 10, 2022 | By Suchanan Songkhor

หากพูดถึงองค์กรที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเป็นหลัก คงหนีไม่พ้นบริษัทผู้สร้างแอนิเมชัน (Animation) อย่าง Pixar ที่เป็นเจ้าของแอนิเมชันหลายเรื่อง อย่าง Toy Story, Finding Nemo, Wall-E, Bug’s Life, Monster.Inc หรือ The Incredibles ซึ่งแน่นอนว่าเบื้องหลังการทำงานของภาพยนต์เหล่านี้ต้องอาศัยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงและความคิดสร้างสรรค์ แล้ว Pixar ทำอย่างไรให้พนักงานในองค์กรสามารถปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ วันนี้ ConNEXT จะพาไปไขเคล็ดลับความสำเร็จของวัฒนธรรมองค์กรนี้กัน 

Ed Catmull หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Pixar และเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีในการสร้างแอนิเมชันเรื่องยาวเรื่องแรก ปัจจุบันเขาเป็นหนึ่งใน CEO ของ Pixar และ Disney Animation Studio ได้กล่าวถึงเคล็ดลับที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในองค์กรผ่านวัฒนธรรมองค์กรไว้ดังนี้ 

วัฒนธรรมอะไรทำให้ Pixar ที่ต่างจากองค์กรอื่น

สำหรับวัฒนธรรมองค์กรของ Pixar ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งานออกมาที่ดีสุด สิ่งสำคัญที่ทำให้ Pixar แตกต่างจากองค์กรอื่น คือพนักงานทุกคนทำงานเป็นทีม ไม่มีการแบ่งลำดับขั้นหรือตำแหน่งงาน ไม่ว่าคุณจะมีตำแหน่งงานอะไร ทุกคนพร้อมที่จะให้คำปรึกษาคุณเสมอ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในทีมนั้นๆ ก็ตาม

การระดมความคิดและแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมา เปรียบเสมือนพื้นที่ปลอดภัยที่ให้พนักงานมาร่วมกันให้ Feedback ในงานต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา จุดบกพร่อง เกิดการรับรู้ถึงข้อผิดพลาด และสามารถนำกลับไปพัฒนาเป็นผลงานที่ดีที่สุด

การทำงานร่วมกันถือเป็นหัวใจสำคัญในวัฒนธรรมของ Pixar ถึงแม้ว่างานส่วนใหญ่ผู้ตัดสินใจจะเป็นหัวหน้างานแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาให้ผลงานนั้นเป็นงานที่ไร้ที่ติ โดย Pixar มีการรวมกลุ่มเพื่อให้ข้อเสนอแนะกับโปรเจ็กต์ที่กำลังดำเนินการอยู่เป็นประจำทุกวันเพื่อให้หัวหน้าหรือคนอื่นๆ ในทีมสามารถเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่ ทำให้คนในทีมเรียนรู้และจุดประกายไอเดียใหม่ๆ เพื่อให้งานพัฒนาออกมาได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

หลักการทำงานของ Pixar ที่นำพาให้องค์กรเต็มไปด้วยนักสร้างสรรค์

1.ทุกคนมีอิสระที่จะพูดกับใครก็ได้ 

แม้ว่าองค์กรจะประกอบไปด้วยหลายแผนกและหลายตำแหน่ง แต่สำหรับที่ Pixar ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานแผนกไหน หรือตำแหน่งใดก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องรอขออนุมัติจากหัวหน้า เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถพูดคุยหรือปรึกษาเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยทันที ซึ่งแนวคิดที่ทำให้พนักงานของ Pixar ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้ คือ การไว้ใจพนักงาน มีความยืดหยุ่น เปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น

2.รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

ที่ Pixar สนับสนุนให้พนักงานเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น เคารพและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆ รวมทั้งการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยใช้หลักของเหตุและผล ซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากจะส่งเสริมให้ทีมเข้าใจตรงกันมากขึ้นแล้วยังก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ได้อีกด้วย

3.ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น

Pixar สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเข้าประชุม หรือสัมมนาเพื่อให้เกิดการสร้างคอนเนคชั่นขึ้นในคอมมูนิตี้ และสนับสนุนให้ทีม Technical Artists เผยแพร่ผลงานหรือศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานอีกด้วย

อ้างอิง HBR

No comment