ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN GET A JOB

มิถุนายน 10, 2022 | By Connext Team

How to ตอบ HR เด็กจบใหม่ตอบคำถามสัมภาษณ์อย่างไรให้ดูโปร: ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่...

How to ตอบ HR เด็กจบใหม่ตอบคำถามสัมภาษณ์อย่างไรให้ดูโปร: ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่

มิถุนายน 6, 2022 | By Connext Team

How to ตอบ HR เด็กจบใหม่ตอบคำถามสัมภาษณ์อย่างไรให้ดูโปร: คุณมองตัวเองในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้าไว้อย่างไร?...

How to ตอบ HR เด็กจบใหม่ตอบคำถามสัมภาษณ์อย่างไรให้ดูโปร: คุณมองตัวเองในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้าไว้อย่างไร?

พฤษภาคม 31, 2022 | By Connext Team

การหางานเป็นความท้าทายที่เด็กจบใหม่ทุกคนต้องเจอ และเมื่อได้งานทำแล้ว การเริ่มงานใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน เพราะหลายคนไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน และไหนยังจะต้องผ่านพ้นช่วงโปรหรื...

5 ทริคง่ายๆ ทำงานอย่างไรให้ผ่านช่วงทดลองงาน

พฤษภาคม 24, 2022 | By Connext Team

เด็กจบใหม่หลายคนก็มีความคิดผิดๆ เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองเงินเดือนแรก จนทำให้ก้าวขาข้างแรกเข้าสู่โลกการทำงานพลาด เรามาดูกันว่า 10 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการเจรจาเงินเดือนแรกของเด็กจบ...

10 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการเจรจาเงินเดือนแรกของคุณ

พฤษภาคม 23, 2022 | By Connext Team

เป็นตัวเอง VS รักษาภาพลักษณ์ เด็กจบใหม่ควรเลือกเป็นแบบไหนระหว่างสัมภาษณ์งาน...

เป็นตัวเอง VS รักษาภาพลักษณ์ เด็กจบใหม่ควรเลือกเป็นแบบไหนระหว่างสัมภาษณ์งาน