ชี้เป้า 11 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจาก edX แพลตฟอร์มออนไลน์ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT | Techsauce
ชี้เป้า 11 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจาก edX แพลตฟอร์มออนไลน์ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT

กรกฎาคม 5, 2021 | By Connext Team

มีใครกำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการทำงานอยู่หรือเปล่า? มาลองทำความรู้จักกับ edX ดูสิ!

‘edX’ เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านการศึกษาที่ก่อตั้งโดย Harvard และ MIT มีผู้เรียนมากกว่า 110 ล้านคนในทุกประเทศทั่วโลก จุดประสงค์คือ เพื่อขจัดอุปสรรคด้านการศึกษาและทำให้การสร้างทักษะสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ปัจจุบัน edX เสนอหลักสูตรออนไลน์ฟรีกว่า 3,200 หลักสูตร และหากต้องการใบรับรองผ่านหลักสูตรไว้ใส่ในเรซูเม่หรือโปรไฟล์ LinkedIn ผู้เรียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่ $25-$199 ต่อหลักสูตร

เพราะฉะนั้นวันนี้ conNEXT จึงจะพาทุกคนมาดูคอร์สเรียนฟรีน่าสนใจไว้กัน ตามมาดูกันเลย

CS50's Introduction to Computer Science

โดย: Harvard University

ระยะเวลาเรียน: 12 สัปดาห์

คอร์สสำหรับผู้สนใจ Computer Science และ Programming โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีคิดแบบ Algorithm และแก้ไขปัญหาโปรแกรมมิ่งอย่างมีประสิทธิภาพ  สอนหัวข้ออย่าง abstraction, algorithms, data structures, encapsulation, resource management, security, software engineering, และ web development รวมทั้งให้คุ้นเคยกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น ภาษา C, Python, SQL, Javascript, CSS และ HTML

ลิงก์เข้าเรียน: https://www.edx.org/course/introduction-computer-science-harvardx-cs50x?index=product&queryID=c7f49cde4e766762a758dc5e06685e1a&position=1

Introduction to Computer Science and Programming Using Python

โดย: MIT

ระยะเวลาเรียน: 9 สัปดาห์

เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม Python ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Python, simple algorithms, testing, debugging, และ data structures รวมถึง informal introduction to algorithm complexity

ลิงก์เข้าเรียน: https://www.edx.org/course/introduction-to-computer-science-and-programming-7?index=product&queryID=376a0609a8814739e7722540bebf6c3a&position=1

IELTS Academic Test Preparation

โดย : The University of Queensland Australia

ระยะเวลาเรียน: 8 สัปดาห์

มีชั่วโมงเรียนถึง 80 ชั่วโมง ผู้เรียนสามารถเรียนเนื้อหาภาษาอังกฤษครอบคลุมทั้งด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน และได้ฝึกทำข้อสอบคล้ายข้อสอบจริงระหว่างเรียนด้วย 

ลิงก์เข้าเรียน: https://www.edx.org/course/ielts-academic-test-preparation?index=product&queryID=7d897f65b24ac75bfd80ce4966b90bf1&position=1

TOEFL® Test Preparation: The Insider's Guide

โดย: ETSx

ระยะเวลาเรียน: 6 สัปดาห์

เนื้อหาครอบคลุมทั้ง 4 ส่วนของข้อสอบ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ผู้เรียนจะได้เตรียมความพร้อมสำหรับประเภทของคำถามที่อาจเจอในข้อสอบจริง รวมถึงวิธีเตรียมตัวสอบเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด

ลิงก์เข้าเรียน: https://www.edx.org/course/toefl-test-preparation-the-insiders-guide?index=product&queryID=06dce91a13e37bdd42291d42fed14d8b&position=1

CS50's Web Programming with Python and JavaScript

โดย: Harvard University

ระยะเวลาเรียน: 12 สัปดาห์

เหมาะสำหรับผู้ที่จบหลักสูตร CS50 เบื้องต้นแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การออกแบบฐานข้อมูล, ความสามารถในการขยายระบบเพื่อรองรับการใช้งาน, ความปลอดภัย และ การทำ User Experience (UX) โดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรมยอดนิยมอย่าง Python และ JavaScript มีโปรเจคที่ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสอนวิธีใช้ API การออกแบบ User Interface (UI) รวมถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น GitHub และ Heroku

ลิงก์เข้าเรียน: https://www.edx.org/course/cs50s-web-programming-with-python-and-javascript?index=product&queryID=2b5ae757dc40de3d070e99a03a0d7d44&position=1

Entrepreneurship in Emerging Economies

โดย: Harvard University

ระยะเวลา: 6 สัปดาห์

คอร์สการบริหารจัดการธุรกิจโดยอาจารย์จาก Harvard Business School ผู้เรียนจะได้ตระหนักถึงโอกาสของผู้ประกอบการในตลาดเกิดใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วผ่านการเข้าใจบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ

ลิงก์เข้าเรียน: https://www.edx.org/course/entrepreneurship-in-emerging-economies?index=product&queryID=cf331056a398bb510dcd3f0357c6bb09&position=1

Data Science: R Basics

โดย: Harvard University

ระยะเวลา: 8 สัปดาห์

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

-Basic R syntax

-Foundational R programming concepts such as data types, vectors arithmetic, and indexing

-How to perform operations in R including sorting, data wrangling using dplyr, and making plots

ลิงก์เข้าเรียน: https://www.edx.org/course/data-science-r-basics?index=product&queryID=adf4f2dd7e67c32e225aa14c925517db&position=1

The Architectural Imagination

โดย: Harvard University

ระยะเวลา: 10 สัปดาห์

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจด้านสถาปัตยกรรมแต่ไม่มีพื้นฐาน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานของสถาปัตยกรรม บริบททางสังคมและประวัติศาสตร์เบื้องหลังงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญ ความท้าทายทั่วไปที่สถาปนิกต้องเผชิญผ่านมุมมองด้านสุนทรียศาสตร์ เทคนิค เศรษฐกิจ และการเมือง

ลิงก์เข้าเรียน: https://www.edx.org/course/the-architectural-imagination?index=product&queryID=3013f4f43d421feb7474cdff9024c4ad&position=1

Contract Law: From Trust to Promise to Contract

โดย:  Harvard University

ระยะเวลา: 8 สัปดาห์

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานในกฎหมายแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญา เช่น การเขียนสัญญาแต่ละประเภท ความสมบูรณ์ของสัญญา การใช้สัญญา การรีวิวสัญญา การปรับใช้ในธุรกิจและการศาล รวมถึงการยกเคส ข้อพิพาทต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

ลิงก์เข้าเรียน: https://www.edx.org/course/contract-law-from-trust-to-promise-to-contract?index=product&queryID=476cfca4c7db4d68bb62ba88a4d187e4&position=1

Basic Spanish 1: Getting Started

โดย: Universitat Politècnica de Valencia

ระยะเวลา: 7 สัปดาห์

รู้หรือไม่ว่าภาษาสเปนเป็นภาษาที่ใช้กันในอินเทอร์เน็ตมากเป็นอันดับที่สามรองจากภาษาอังกฤษและภาษาจีน หลักสูตรนี้สอนโดยมหาวิทยาลัยจากประเทศสเปน ผู้เรียนจะได้เรียนการสนทนาภาษาสเปนระดับพื้นฐาน เรียนรู้ตัวอักษร ตัวเลข และประโยคเบื้องต้น เช่น การแนะนำตัวเอง สัญชาติ หรือครอบครัว รวมถึงกฎการผันคำกริยาที่สำคัญ

ลิงก์เข้าเรียน: https://www.edx.org/course/basic-spanish-1-getting-started?index=product&queryID=f01757a8dcde1d555a7873a14a732044&position=1

Justice

โดย: Harvard University

ระยะเวลา: 12 สัปดาห์

สอนโดย Michael Sandel อาจารย์ผู้สอนวิชา Justice วิชาปรัชญายอดฮิตถึงขนาดต้องสอนในโรงละครของมหาวิทยาลัย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ปรัชญาการเมือง ความเป็นธรรมทางสังคม ผ่านประเด็นทางสังคมในปัจจุบัน รวมถึงแนวคิดเรื่องความยุติธรรมจากนักคิดและนักปรัชญาชื่อดัง เช่น Aristotle, John Locke, Immanuel Kant, John Stuart Mill และ John Rawls

ลิงก์เข้าเรียน: https://www.edx.org/course/justice-2?index=product&queryID=7f7e55554628f41c0d656d8e45bf4290&position=1

Learning is a lifelong journey! ใครสนใจเรียนรู้ด้านไหนอย่าช้า มาพัฒนาตัวเองไปตัวกันนะ

อ้างอิง: Business Insider

สำหรับผู้อ่านท่านใดที่สนใจบทความเกี่ยวกับชีวิตการทำงาน ทักษะที่จำเป็นในอนาคต สามารถลงทะเบียนเพื่อรับอัพเดทข้อมูลข่าวสาร และบทความในอนาคต จาก ConNEXT ได้ ที่นี่ https://bit.ly/3xKvJtn 

ติดต่อร่วมงานกับ ConNEXT ได้ที่อีเมล [email protected]

No comment