ไม่อยากตกงานฟังทางนี้! 5 ทักษะด้านเทคโนโลยี รับกระแสตลาดแรงงานปี 2022 | Techsauce
ไม่อยากตกงานฟังทางนี้! 5 ทักษะด้านเทคโนโลยี รับกระแสตลาดแรงงานปี 2022

มกราคม 5, 2022 | By Siramol Jiraporn

เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้บทบาทหน้าที่งานในปัจจุบันอาจล้าสมัยลงได้ ดังนั้นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดแรงงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

5 ทักษะด้านเทคโนโลยี

จากข้อมูลโดย World Economic Forum พบว่า 50% ของพนักงานทั้งหมดจะต้อง Upskill ภายในปี 2025 เพื่อให้สามารถอยู่รอดในตลาดแรงงานท่ามกลางยุค Disruption ได้

ทักษะด้านเทคโนโลยีที่หลายองค์กรกำลังมองหาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตมีอะไรบ้างตามไปดูกันได้เลย!

1. Cybersecurity

จากการรายงานทักษะด้านไอทีและเงินเดือนปี 2021โดย Skillsoft พบว่า 52% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นอันดับแรก

ดังนั้นการมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์

2. Cloud Computing

Cloud Computing เป็นสิ่งที่สำคัญมาตั้งแต่ปี 2017 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ Cloud Computing มีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวกในการเรียนออนไลน์จนถึงการทำงานทางไกล ทำให้ความต้องการใช้บริการ Cloud สูงขึ้น

ซึ่งจากรายงานเดียวกันของ Skillsoft พบว่า ผู้มีอำนาจตัดสินใจ (Decision-maker) 43% มองว่าทักษะทางด้าน Cloud Computing เป็นทักษะที่สำคัญ

ดังนั้นการมีทักษะทางด้าน Cloud Computing เช่น DevOps, Serverless Architecture, Automation และ QA จะช่วยให้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานมากขึ้น

3. Big Data

สิ่งสำคัญสำหรับผู้นำทางด้านไอทีคือ การจัดการข้อมูล โดยการรวบรวม วิเคราะห์ และการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างปลอดภัย แต่องค์กรในเอเชียแปซิฟิกประมาณ 23% ไม่สามารถหาผู้ที่มีความสามารถด้านนี้ได้ ทำให้มีความต้องการผู้ที่มีทักษะทางด้านนี้สูง

นอกจากนี้ World Economic Forum ยังได้คาดการณ์อนาคตการทำงานว่า ภายในปี 2025 งานที่มีความต้องการและมีการเติบโตสูงสุดคือ Data Scientist 

4. Artificial Intelligence และ Machine Learning

จากรายงานของ Gartner พบว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า AI จะนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ ถึง 2.3 ล้านตำแหน่งงาน นอกจากนี้ สายงานด้านนี้ยังมีตำแหน่งว่างเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าในช่วงสามปีที่ผ่านมา 

หลายองค์กรกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้ที่มีทักษะทางด้านนี้มีโอกาสได้รับการว่าจ้างสูง

5. Internet of Things

IoT คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ IoT มีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น IoT ในอุตสาหกรรมยานยนต์, IoT สำหรับเทคโนโลยีบล็อกเชน หรือแม้กระทั่ง IoT ในแอปพลิเคชันบนคลาวด์ 

การเชื่อมต่อที่มากขึ้นเรื่อยๆ นี้เอง ทำให้ IoT กลายเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อธุรกิจต่างๆ ซึ่งจากข้อมูลตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2564 พบว่า มีอุปกรณ์ IoT เพิ่มขึ้นถึงสามเท่า และความต้องการวิศวกรทางด้าน IoT ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 

นอกเหนือจากทักษะด้านเทคโนโลยีข้างต้นแล้ว ทักษะอื่นๆ ตามรายงานทักษะประจำปี 2022 ของ World Economic Forum อย่างเช่น ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และทักษะความเป็นผู้นำ ก็เป็นทักษะสำคัญแห่งอนาคตที่ควรมีด้วยเช่นกัน 

ที่มา - India Today (1),(2)

No comment