งานวิจัย Microsoft เผย สิ่งที่จูงใจให้พนักงานกลับเข้าออฟฟิศได้คือ ‘ความสัมพันธ์ทางสังคม’ | Techsauce
งานวิจัย Microsoft เผย สิ่งที่จูงใจให้พนักงานกลับเข้าออฟฟิศได้คือ ‘ความสัมพันธ์ทางสังคม’

ตุลาคม 17, 2022 | By Connext Team

ผู้นำหลายคนเรียกร้องและคาดหวังว่าจะได้กลับไปทำงานที่ออฟฟิศ 5 วันต่อสัปดาห์ เหมือนช่วงก่อนเกิดการระบาดโควิด-19 แต่ในโลกการทำงานแบบไฮบริดเช่นนี้ ทำให้ผู้คนรู้สึกว่าคนเราจะทำงานที่ไหนก็ได้ถ้ายังทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบได้ดีอยู่ อีกทั้งตอนนี้พนักงานก็มีพลังอำนาจได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่า ทำให้ผู้นำเกิดคำถามว่า ‘อะไรจะเป็นสิ่งที่สามารถจูงใจให้พนักงานกลับมาเข้าออฟฟิศได้?’ 

งานวิจัยล่าสุดของ Microsoft ได้เปิดเผยคำตอบว่า สิ่งที่สามารถจูงใจให้พนักงานกลับมาเข้าออฟฟิศได้คือ ‘ความสัมพันธ์ทางสังคม’ 

Microsoft

คุณค่าของออฟฟิศอยู่ที่ ‘ผู้คน’ ไม่ใช่ ‘สถานที่’

ข้อมูลจากการวิจัย Microsoft Work Trend Index ล่าสุดชี้ว่า 73% ของพนักงานกล่าวว่า หากผู้นำอยากให้กลับเข้าออฟฟิศจะต้องมีเหตุผลที่ดีกว่าแค่เพราะว่าบริษัทคาดหวังอยากให้เข้า เพราะช่วงการทำงานทางไกลที่ผ่านมาทำให้พนักงานประหยัดเวลาในการเดินทาง และสามารถจัดสรรสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คำถามคือ แล้วอะไรคือเหตุที่น่าสนใจที่จะทำให้พนักงานอยากกลับเข้าออฟฟิศ? คำตอบ: การเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมงาน

- 85% ของพนักงานหวังเข้าออฟฟิศเพื่อสร้างความผูกพันของทีมขึ้นใหม่ 

- 84% ของพนักงานจะเข้าออฟฟิศหากได้เข้าสังคมกับเพื่อนร่วมงาน

- 74% ของพนักงานจะเข้าออฟฟิศบ่อยขึ้นหากรู้ว่าเพื่อนร่วมงานเข้าออฟฟิศ

- 73% ของพนักงานจะเข้าออฟฟิศบ่อยขึ้นหากเพื่อนในทีมเข้าออฟฟิศ

เนื่องจากว่าการทำงานทางไกลทำให้พนักงานหลายคนรู้สึกว่าถูกตัดขาดจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ในบริษัท เพราะการสานสัมพันธ์เป็นเรื่องยากขึ้นหากไม่ค่อยได้เจอหน้ากัน ดังนั้นหากผู้นำอยากให้พนักงานเข้าออฟฟิศจะต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจในการสร้างทุนทางสังคมขึ้นมาใหม่ด้วยสามวิธีต่อไปนี้

1. ส่งเสริมให้พนักงานมีเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม

คงไม่มีใครอยากเข้าออฟฟิศไปเพียงเพื่อใช้เวลาไปกับการประชุมออนไลน์ การรับ-ส่งอีเมล หรือการพูดคุยผ่านโทรศัพท์ ผู้นำจะต้องทำความเข้าใจใหม่ก่อนว่าการพบปะสังสรรค์กันในที่ทำงานไม่ได้ทำให้ผลิตภาพลดลง แต่เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ความปลอดภัยทางจิตใจ และอื่นๆ อีกมากมาย 

ดังนั้นจึงต้องสร้างพื้นที่และอนุญาตให้พนักงานได้มีเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในออฟฟิศ โดยการกำหนดบรรทัดฐานการทำงานในออฟฟิศให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความคลุมเครือ เช่น การกำหนดว่าให้วันศุกร์เป็นวันที่ไม่มีการประชุมทีม 

2. สร้างวิธีการรวมตัวกันในรูปแบบใหม่

ในการสร้างทุนทางสังคมและความสัมพันธ์ในทีมขึ้นใหม่ จะต้องมีการออกแบบประสบการณ์ในการรวมตัวรูปแบบใหม่ เช่น จัดกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันที่ร้านดังแถวๆ ออฟฟิศ เพื่อดึงดูดให้พนักงานเข้ามาที่ออฟฟิศมากขึ้น หรือการจัด Team Week เพื่อให้พนักงานมารวมตัวกันทำเวิร์กช็อปที่ออฟฟิศ 

เนื่องจากงานวิจัยพบว่าพนักงาน 78% กล่าวว่า รู้สึกมีแรงจูงใจในการทำงานแบบตัวต่อตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เจอเพื่อนในที่ทำงาน ดังนั้นผู้นำจึงควรจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม

3. แสดงให้เห็นถึงความจริงใจ

พนักงาน 85% จัดให้ ‘ความจริงใจ’ เป็นคุณสมบัติอันดับหนึ่งที่ผู้จัดการต้องมีเพื่อสนับสนุนพนักงานในการทำงาน โดยความจริงใจในที่นี้ต้องเริ่มจากระดับบนสุดขององค์กรที่จะต้องทำให้เกิดวัฒนธรรมแบบเปิดกว้าง จริงใจต่อกัน และเข้าอกเข้าใจกัน ซึ่งผู้นำจะต้องทำให้เห็นเป็นแบบอย่างผ่านการสื่อให้เห็นถึงความเปิดกว้าง การไม่แบ่งแยก และพร้อมอยู่ช่วยพนักงานในการสร้างทุนทางสังคม

อ้างอิง HBR

No comment