Money can buy happiness: เงินซื้อความสุขได้จริงหรือไม่ ต้องมีเงินมากแค่ไหน และใช้เงินอย่างไรถึงจะมีความสุข? | Techsauce
Money can buy happiness: เงินซื้อความสุขได้จริงหรือไม่ ต้องมีเงินมากแค่ไหน และใช้เงินอย่างไรถึงจะมีความสุข?

กรกฎาคม 15, 2022 | By Connext Team

ทุกคนเคยได้ยินวลีที่ว่า “เงินซื้อความสุขไม่ได้” แต่นั่นอาจจะไม่เป็นความจริงเสมอไป เงินสามารถซื้อความพึงพอใจในชีวิตได้ระดับหนึ่ง ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณมีและวิธีการใช้สอยของคุณ 

จากการวิจัยของ Daniel Kahneman และ Angus Deaton แสดงให้เห็นว่าถ้ารายได้เพิ่มขึ้น ความสุขก็จะเพิ่มขึ้นด้วย การมีเงินเพื่อสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและเพลิดเพลินกับประสบการณ์ชีวิตเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความพึงพอใจและความสุขในชีวิตได้

เงินซื้อความสุข

ความต้องการขั้นพื้นฐาน

Lindsay Bryan-Podvin นักบำบัดทางการเงินและผู้เขียนหนังสือ "The Financial Anxiety Solution" กล่าวว่าความสามารถในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย และการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ความพึงพอใจที่ได้รับจากรายได้จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่และความสนใจส่วนตัวของคุณ

เมื่อเราสามารถจัดสรรดูแลด้านการเงินของตัวเองได้ สุขภาพจิตของเราก็จะดีขึ้น และการที่เราสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานโดยไม่ต้องทำงานหลายงานทำให้มีเวลาให้เพื่อนและครอบครัวมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่สามารถสร้างความสุขได้

ประสบการณ์ชีวิตและสิ่งของ

เมื่อคุณตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานได้แล้ว เงินซื้อความสุขได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณใช้จ่ายไปกับมัน 

จากการวิจัยของ Thomas Gilovich, Amit Kumar และ Lily Jampol พบว่าการใช้เงินเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตทำให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้น 

แต่สำหรับบางคน การซื้อสิ่งของที่จับต้องได้ก็สามารถสร้างความสุขได้มากเช่นกัน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ถ้าเรามีความใกล้ชิดหรือผูกพันกับสิ่งของบางอย่างมากๆ เราก็จะได้รับความสุขมากมายจากการซื้อสิ่งนั้น” 

แล้วเมื่อไหร่ที่เงินไม่สามารถซื้อความสุขได้?

เหตุผลที่ทำให้การมีเงินมากไม่สามารถซื้อความสุขได้ คือ Lifestyle Creep หรือการใช้ชีวิตเสี่ยงๆ ทางด้านการเงิน โดยมักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่ดีๆ ก็มีรายได้สูงขึ้นจากที่ไม่เคยมีมากเท่านี้มาก่อน ซึ่งหมายความว่าเมื่อมีรายได้มากขึ้น ค่าใช้จ่ายก็มักจะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การรับประทานอาหารที่ภัตตาคารหรูบ่อยๆ จนคุณอาจรู้สึกว่ามีเงินไม่เพียงพอแม้ว่าคุณจะมีรายได้มากก็ตาม

นอกจากนี้ ความสุขก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องทำงานมากเพียงใดเพื่อได้เงินนั้นมา คุณอาจจะมีรายได้เดือนละหลายแสนบาท แต่ถ้าคุณทำงาน 100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และไม่สามารถมีความสุขกับเงินที่คุณได้รับมา แล้วจะมีประโยชน์อะไร?

ความสุขอาจขึ้นอยู่กับว่าต้องใช้เงินมากเพียงใดเพื่อครอบคลุมความต้องการขั้นพื้นฐานและสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข ซึ่งจำนวนเงินจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้ของแต่ละบุคคลบางคนอาจต้องการแค่ตั๋วสำหรับดูหนังทุกสัปดาห์ หรืออาจเป็นการนวดเดือนละครั้ง แต่บางคนอาจต้องการซื้อบ้านหลังใหม่หรือรถยนต์คันใหม่ 

เงินสามารถเพิ่มระดับความพึงพอใจในชีวิตได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้จ่ายอย่างไร หากคุณใช้จ่ายเงินเพื่อประสบการณ์หรือสิ่งของที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ คุณจะมีความสุขเพิ่มขึ้น 

เขียนโดย Chonlasit Tadapairot

อ้างอิง insider  

No comment