วิธีค้นหาความหมายของการทำงาน ในวันที่รู้สึกว่างานของคุณไร้ความหมาย | Techsauce
วิธีค้นหาความหมายของการทำงาน ในวันที่รู้สึกว่างานของคุณไร้ความหมาย

ธันวาคม 8, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

ในขณะที่บางคนได้ทำงานเพื่อ “หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ” ยังมีอีกหลายคนที่ต้องทำงานเพื่อ “หล่อเลี้ยงชีพ” และหวังเพียงว่างานของพวกเขาจะสามารถสร้างความแตกต่าง สร้างคุณค่า และสร้างความหมายให้กับตัวเองได้

นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการแบ่งปันวิธีค้นหาความหมายของงานที่จะช่วยให้คุณมีความสุข ความพึงพอใจ พบความหมาย และจุดประสงค์ในการดำเนินอาชีพของคุณได้อย่างมีคุณค่ามากขึ้น

วิธีค้นหาความหมายในการทำงาน

หากคุณกำลังค้นหาวิธีเพิ่มความหมายให้กับชีวิตการทำงานของคุณ มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้ ดังนี้

1. มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพ

วิธีหนึ่งในการสร้างความหมายในงานของคุณคือ การพัฒนาอาชีพให้รู้ลึก และรู้กว้างมากขึ้น ไม่ว่าระดับอาชีพในปัจจุบันของคุณจะอยู่ขั้นใดก็ตาม การทำงานของคุณจะเป็นหนทางไปสู่ตำแหน่งระดับถัดไปได้ พยายามมองว่างานของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางอาชีพของคุณในอนาคต สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเห็นคุณค่าของการทำงานในระดับที่คุณกำลังอยู่ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการพัฒนา และก้าวไปสู่ขั้นต่อไปของคุณอีกด้วย

2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกกับเพื่อนร่วมงานเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเพิ่มความหมายให้กับชีวิตการทำงานของคุณ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเพื่อนร่วมงานสามารถช่วยยกระดับอารมณ์ของคุณเมื่องานนั้นไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจให้คุณได้

3. สะท้อนค่านิยมของคุณ

ถามตัวเองว่า… อะไรเป็นแรงผลักดันของคุณ? อะไรคือคุณค่าของตัวคุณ? งานที่คุณทำส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไร? โดยค่านิยมของงานที่มีความหมายฉบับของคุณอาจไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรักษาคนอื่นให้หายจากโรคหรือช่วยชีวิตสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แต่พยายามนึกถึงสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทำงานในองค์กรตั้งแต่วันแรก พิจารณาถึงสิ่งที่คุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้ในงานเพื่อร่วมพัฒนา และสะท้อนปัญหาที่น่าสนใจ และพยายามไตร่ตรองเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นให้งานของคุณกลับมามีความหมายอีกครั้ง

4. ตั้งเป้าหมายบางอย่าง

การตั้งเป้าหมายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความหมาย และจุดมุ่งหมายให้กับชีวิตการทำงานของคุณ หากคุณไม่มีเป้าหมายใดๆ สำหรับงานหรือเส้นทางอาชีพของคุณ มันอาจเป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้คุณรู้สึกเลื่อนลอย ขาดความหมาย และทิศทางได้ 

คุณสามารถกำหนดเป้าหมายเหล่านี้ได้ด้วยตัวคุณเอง หรือหากคุณมีการประเมินประสิทธิภาพการทำงานกับบริษัทเป็นประจำ สิ่งนี้อาจสามารถช่วยคุณให้กำหนดเป้าหมายได้โดยเป้าหมายของคุณอาจเป็นเป้าหมายง่ายๆ เช่น เป้าหมายรายวันหรือรายสัปดาห์ที่คุณต้องการบรรลุ นอกจากนี้อาจมีการตั้งเป้าหมายระยะยาวเพิ่มเติมด้วย เช่น การเลื่อนตำแหน่ง การเรียนรู้ทักษะใหม่ หรือทิศทางใหม่ในอาชีพการงานของคุณ

5. เข้าใจจุดประสงค์ของการทำงาน

หากคุณกำลังมองหาความหมายในงานของคุณให้พิจารณาเหตุผลในมุมมองกว้างๆ เช่น แม้ว่างานที่คุณทำอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่งานที่สมบูรณ์แบบหรือไม่ใช่งานในฝันแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่จะได้รับ เช่น รายได้หรือสวัสดิการแล้วคุ้มค่าที่จะทำงานนั้นก็นับเป็นสิ่งที่คุณควรชั่งน้ำหนักตามความเหมาะสม หรือบางครั้งงานปัจจุบันของคุณอาจเป็นจุดเร่ิมต้นของภาพรวมอาชีพที่กว้างขึ้นซึ่งคุณอาจไม่สามารถเข้าใจได้ในขณะนี้ สิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าการไตร่ตรองถึงประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ได้รับอาจส่งผลให้คุณเห็นคุณค่าของงานนั้นในมุมมองที่กว้างขึ้นได้

6. เป็นสมาชิกในทีมที่กระตือรือร้น

การมุ่งเน้นไปที่การเป็นส่วนหนึ่งของทีมสามารถช่วยให้เพิ่มคุณค่า และความหมายให้กับงานของคุณได้ การรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของทีม และการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย อาจให้ผลตอบแทนมากกว่าที่คุณคิด เพราะการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้คุณนึกถึงผู้อื่น ช่วยกระตุ้น และพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันในระยะยาว และทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้คุณรู้สึกว่างานของคุณมีความหมายมากขึ้นได้อีกด้วย

เพราะฉะนั้น หากคุณสามารถค้นหาความหมายของการทำงานได้ คุณจะมีแนวโน้มที่จะทำงานได้อย่างมีความสุข เห็นคุณค่าของงานมากขึ้น สามารถเติบโตไปในทิศทางของอาชีพการงานนั้นๆ ได้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือได้ทำงานที่หล่อเลี้ยงทั้งชีพ และจิตวิญญาณให้กับตัวคุณเองได้อีกด้วย

อ้างอิง Glassdoor, Indeed, HBR

No comment