เปิดความหมาย “People-First” แนวคิดที่หลายองค์กรเริ่มปรับใช้ เพื่อให้ความสำคัญพนักงานเป็นอันดับแรก | Techsauce
เปิดความหมาย “People-First” แนวคิดที่หลายองค์กรเริ่มปรับใช้ เพื่อให้ความสำคัญพนักงานเป็นอันดับแรก

กุมภาพันธ์ 7, 2023 | By Connext Team

การให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก (People-First) เป็นการแสดงให้เห็นว่าพนักงานนั้นไม่ได้เป็นแค่เพียงฟันเฟืองภายในองค์กรเท่านั้น แต่ ทรัพยากร “คน” เป็นส่วนสำคัญท่ีช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้

People-First คืออะไร? 

People-First หมายถึง การสร้างวัฒนธรรมที่ส่งมอบประสบการณ์การทำงานที่ดีให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าของการทำงานร่วมกันอย่างเท่าเทียมและเต็มไปด้วยความสุข

ซึ่งข้อมูลจาก PwC พบว่า องค์กรที่สามารถทำตามข้อมูลข้างต้นได้จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผลกำไรของบริษัทเติบโตได้มากถึง 4 เท่า นอกจากนี้ยังช่วยลดอัตราการขาดงาน และการลาออกจากงานได้อีกด้วย

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ People-First

1. การให้ความสำคัญกับ “คน” ≠ ใครคนใดคนหนึ่ง

หากพูดถึงการให้ความสำคัญกับ “คน” นั้น ไม่ใช่การเจาะจงโฟกัสหรือดูแลไปที่คนๆ เดียว ซึ่งหากคุณให้ความสำคัญไปที่คนๆ เดียว อาจทำให้คนๆ นั้นใช้ช่องโหว่ตรงนี้ในการกระทำผิดได้ 

เพราะบางคนอาจตีความ People-First ในทางผิดๆ ในการทำสิ่งที่ละเมิดกฎ เช่น ขอวันลาเพิ่ม หรือการได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างจากนายจ้าง 

2. People-First ไม่ใช่ข้ออ้างในการอู้งาน

การยึด People-First เป็นหลักไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถเกี่ยงไม่ทำงานที่กำลังเผชิญปัญหา หรืองานที่คุณไม่ชอบได้ 

เพราะฉะนั้น การให้ความสำคัญกับ “คน” คือการเสริมพลัง และให้โอกาสผู้คนในการเติบโตนั่นเอง

3. People-First ไม่ได้ทำให้ใครมีอำนาจมากกว่าใคร

การตัดสินใจบางอย่างไม่สามารถใช้มุมมองของ People-First เพียงอย่างเดียวได้ ซึ่งหาก People-First มีอำนาจมากกว่าคนอื่น อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและองค์กรได้

การสร้างวัฒนธรรมแบบ People-First มีลักษณะ ดังนี้ 

People-First : ความเป็นผู้นำที่เข้าถึงได้

People-First นั้นไม่ได้มีวิธีที่ตายตัว คุณสามารถทำในแบบที่เหมาะสมกับบริษัทของคุณ อย่างไรก็ตาม มีอยู่ 2-3 วิธีที่คุณสามารถนำเอาไปปรับใช้ได้ ตัวอย่างเช่น การสร้างวัฒนธรรมบริษัทให้เป็นไปตามที่หัวหน้าต้องการอยากจะให้เป็นภายในทีม และค่อยๆ กระจายสู่บริษัทอย่างเป็นวงกว้าง ถือเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าที่จะต้องรักษาพนักงานให้คงอยู่ในองค์กร ยิ่งพนักงานสามารถเข้าถึงหัวหน้าได้มากเท่าไหร่ พวกเขาจะรู้สึกสำคัญมากขึ้นเท่านั้น 

People-First : ใช้แนวทางการดำเนินงานเหมือนกับฝ่าย People Operations

ฝ่าย People Operations มักจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน มากกว่าการปฏิบัติไปตามกฎเกณฑ์ภายในบริษัทที่บางทีอาจจะมีความล้าหลัง ส่วนใหญ่มักจะเน้นไปที่การส่งเสริมความสัมพันธ์ และการทำงานร่วมกันระหว่างคุณและเพื่อนร่วมงาน

People-First : ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

แน่นอนว่าการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะการมีเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรจะทำให้คุณรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัทมากขึ้น และพวกเขาจะทุ่มเทให้กับงานมากกว่าเดิม นอกจากนี้ยังสามารถส่งเสริมการทำงานเป็นทีมให้เพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย


เขียนโดย Nichaphat Srijumpa 

อ้างอิง : zenefits

No comment