แจก 5 คอร์สเรียนฟรี! ฝึก Soft Skill แห่งอนาคต ที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ถ้าอยากอยู่รอดควรมีตั้งแต่วันนี้ | Techsauce
แจก 5 คอร์สเรียนฟรี! ฝึก Soft Skill แห่งอนาคต ที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ถ้าอยากอยู่รอดควรมีตั้งแต่วันนี้

ธันวาคม 1, 2021 | By Siramol Jiraporn

จากการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การมี Hard Skill อย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป แล้วสิ่งที่คนในยุคนี้จำเป็นต้องมีเพื่อความอยู่รอดในอนาคตคืออะไร?

Soft Skill

Futurist ผู้ที่ช่วยให้องค์กรกว่า 1,000 แห่งสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ พบว่า ในขณะที่ Hard Skills มีความสำคัญในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ Soft Skills ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน แต่หลายคนไม่ค่อยให้ความสำคัญ

ต่อไปนี้คือ คอร์สเรียนฟรีที่ทาง ConNEXT นำมาฝาก เพื่อพัฒนา Soft Skill แห่งอนาคตที่ทุกคนจำเป็นต้องมี

1. Ready, Set, Future! Introduction to Futures Thinking โดย Institute for the Future

ทักษะทางด้านการคิดเชิงอนาคต (Futuristic thinking) เป็นความสามารถในการทำนายเหตุการณ์และเทรนด์ใหม่ๆ และรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและอาชีพอย่างไร

มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถพัฒนาทักษะนี้ได้ แต่อย่างน้อยที่สุดต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงการคิดนอกกรอบด้วย

คอร์สนี้จะพาไปทำความเข้าใจว่าการคิดเชิงอนาคตคืออะไร พร้อมทั้งให้วิธีรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สัญญาณของการเปลี่ยนแปลง รวมถึงดูการเปลี่ยนแปลงในอดีตเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สามารถเรียนได้ที่: Ready, Set, Future! Introduction to Futures Thinking

2. What Great Leaders Do โดย Stanford University 

ทักษะการเป็นผู้นำที่กล้าหาญ (Courageous leadership) เป็นทักษะที่ทุกคนควรมีติดตัว ถึงแม้ว่างานที่ทำอยู่ไม่ใช่ตำแหน่งงานที่เป็นผู้นำ เพราะมีการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีทักษะนี้มีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือมีโอกาสได้รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญมากกว่า

การเป็นผู้นำไม่ได้จำกัดอยู่แค่การมีความสามารถในการจัดการทีมเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการมีความกล้าที่จะทำในสิ่งต่างๆ อีกด้วย เช่น 

การบรรยายในคอร์สนี้คล้ายกับหนังสือ “Good Boss, Bad Boss” ของ Bob Sutton ศาสตราจารย์แห่ง Stanford University คอร์สนี้จะสอนเกี่ยวกับนิสัยที่ดีของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่รักของทุกคน รวมถึงแสดงให้เห็นว่าทำไมบางคนไม่สามารถเป็นผู้นำได้

สามารถเรียนได้ที่: What Great Leaders Do

3. Develop Your Emotional Intelligence โดย Alison 

จากการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนมี AI และ Machine learning เกิดขึ้น ทำให้การรับรู้ เข้าใจ จัดการอารมณ์ตัวเอง รวมถึงอารมณ์ผู้อื่นมีความสำคัญมากขึ้น ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) จะช่วยทำให้เข้าใจและโต้ตอบกับความรู้สึกของตัวเองได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

การเรียนออนไลน์เพียงแค่คอร์สเดียวไม่ได้ทำให้มีความฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้นได้ทันที แต่ต้องใช้ความอดทน การฝึกฝน และความมุ่งมั่นของตนเอง โดยคอร์สนี้จะช่วยให้เห็นถึงองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์และวิธีการนำไปปรับใช้ในที่ทำงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

สามารถเรียนได้ที่: Develop Your Emotional Intelligence

4. Improving Communication Skills โดย University of Pennsylvania 

ในโลกที่การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่าง Slack หรือ Zoom ทำให้ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication) เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น และช่วยแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 

คอร์สนี้สอนโดย Maurice Schweitzer ซึ่งจะสอนทักษะการสื่อสารที่สำคัญ เช่น การสร้างความไว้ใจ การโน้มนาวใจ การถามคำถามอย่างชาญฉลาด การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับการสื่อสาร เช่น การประชุมทางวิดีโอ โทรศัพท์ หรืออีเมล 

สามารถเรียนได้ที่: Improving Communication Skills

5. Introduction to Cognitive Psychology: An Experimental Science โดย University of York 

จากรายงานของ World Economic Forum พบว่า ในอนาคตอันใกล้นายจ้างจะให้ความสำคัญกับทักษะการยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive flexibility) โดยผู้ที่มีทักษะนี้ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำให้สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

ผู้สอนในคอร์สนี้คือ Philip Quinlan นักจิตวิทยาด้านการรู้คิด โดยคอร์สนี้จะเป็นการสอนวิธีทำความเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อน รวมถึงวิธีการนำไปใช้ในบริบทต่างๆ ด้วย

สามารถเรียนได้ที่: Introduction to Cognitive Psychology: An Experimental Science

แค่เก่งอย่างเดียวไม่สามารถทำให้อยู่รอดได้ในโลกอนาคต ดังนั้น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆ ให้กับตัวเองอยู่เสมอ

ที่มา: cnbc

No comment