แจกพิกัดคอร์สเรียนฟรีที่สายมู สายจัดดอกไม้และสาย Entrepreneur ไม่ควรพลาด! | Techsauce
แจกพิกัดคอร์สเรียนฟรีที่สายมู สายจัดดอกไม้และสาย Entrepreneur ไม่ควรพลาด!

พฤศจิกายน 25, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

SU4Life แพลตฟอร์มการศึกษาใหม่สำหรับคนทุกช่วงวัยโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ระยะสั้น ไม่ว่าจะเวลาไหนหรือที่ใดก็เรียนได้ แถมยังเรียนฟรี! รับใบเซอร์ฟรี! เมื่อผ่านเกณฑ์เงื่อนไขและ 3 คอร์สที่ ConNEXT จะนำมาฝากวันนี้ เรียนจบแล้วคุณจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมตอบโจทย์กับคนที่ชื่นชอบเรื่องศิลปะฮวงจุ้ย ศิลปะการจัดดอกไม้หรือแม้แต่ศิลปะการทำเครื่องดื่มเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์และยกระดับร้านคาเฟ่หรือร้านอาหารได้

1. ศิลปะกับฮวงจุ้ย (Art & Feng Shui)

ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่: https://bit.ly/3WqRpry

2. สุนทรียศาสตร์และการจัดดอกไม้ญี่ปุ่นโดยดอกไม้มงคลไทย ประยุกต์การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นอิเคะบะนะด้วยดอกไม้มงคลไทย (Japanese Aesthetics in Ikebana with Thai Flowers)

 เรียนรู้พื้นฐานของวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างอิทธิพลของศาสนา ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม ฤดูกาล รวมไปถึงการพัฒนาของศิลปะและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การจัดดอกไม้อิเคะบะนะไม่เป็นเพียงการจัดหรือการชมความงามของดอกไม้ แต่เป็นการแสดงออกรวมกันของศิลปะ เซนและความงามอย่างลึกซึ้งของสุนทรียศาสตร์ญี่ปุ่น

 ผู้สอน: นางสาว ศุภานัน นรารัตน์วงศ์

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่: https://bit.ly/3TEq7LT

3. ศิลปะกับเครื่องดื่ม (Drink & Arts)

ผู้สอน: อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร

สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่: https://bit.ly/3fbUZF8

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเรียนและการรับใบประกาศฯ ได้ที่ https://bit.ly/3gQ8MBE

 อ้างอิง : SU4Life

No comment