21 มีนา "วันดาวน์ซินโดรมโลก" พร้อมวันที่ทุกอย่างเปิดกว้างขึ้นเพื่อกลุ่มคนพิเศษ | Techsauce
21 มีนา "วันดาวน์ซินโดรมโลก" พร้อมวันที่ทุกอย่างเปิดกว้างขึ้นเพื่อกลุ่มคนพิเศษ

มีนาคม 21, 2023 | By Suchanan Songkhor

วันดาวน์ซินโดรมโลกตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี การจัดตั้งวันดาวน์ซินโดรมโลกขึ้นมามีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ที่เป็นดาวน์ซินโดรม ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและความเท่าเทียมในสังคม รวมถึงโลกของการทำงาน

เพราะฉะนั้นวันนี้ ConNEXT จะพาไปรู้จักวันดาวน์ซินโดรมโลกมากขึ้น ว่าคืออะไร แล้วทำไมองค์กรต้องให้ความสำคัญกับผู้คนกลุ่มนี้ 

21 มีนา "วันดาวน์ซินโดรมโลก" พร้อมวันที่ทุกอย่างเปิดกว้างขึ้นเพื่อกลุ่มคนพิเศษ

โรคดาวน์ซินโดรมคืออะไร ?

โรคดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) เป็นโรคทางพันธุกรรมอย่างหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วโรคนี้จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของสมองในการเรียนรู้ และทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออก 

ปัจจุบันโรคนี้ยังไม่มีวิธีการรักษา แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ทำได้คือ ครอบครัวควรดูแลย่างใกล้ชิด และพาไปตรวจเช็กร่างกายกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอ และสิ่งสำคัญคือควรปฏิบัติกับผู้ป่วยให้เหมือนกับคนปกติทั่วไปด้วย เพื่อไม่ให้เขารู้สึกแปลกหรือแตกแยกจากคนรอบข้าง

ทำไมองค์กรต้องให้ความสำคัญกับผู้ที่เป็นดาวน์ซินโดรม 

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันผู้พิการหรือผู้ผิดปกติทางพันธุกรรมถือเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเนื่องจากมีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมเหมือนกับคนปกติทั่วไป ทำให้บางคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือบางคนก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนคนปกติทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันด้วยตามกฏของกระทรวงแรงงานและการเปิดกว้างทางความหลายหลากที่เพิ่มขึ้นในที่ทำงาน ทำให้หลายๆ องค์กรตระหนักถึงการจ้างพนักงานกลุ่มนี้เข้าทำงานด้วย เพราะถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้พิการ แต่ก็ยังต้องการใช้ชีวิตได้เหมือนคนทำงานปกติทั่วไปเช่นเดียวกับการทำงาน เพราะเมื่อพวกเขาได้ทำงาน เขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขไปพร้อมๆ กัน 

หากถามว่าทำไมองค์กรต้องให้ความสำคัญกับผู้พิการหรือผู้ที่เป็นดาวน์ซินโดรม นั่นเป็นเพราะว่า

1. องค์กรจะสามารถดึงดูดคนที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในองค์กรได้ 

ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีผู้พิการอีกหลายคน ที่มีความสามารถและทักษะในการทำงานไม่น้อยกว่าคนปกติทั่วไป ซึ่งหากคุณเป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการที่กำลังมองหา พนักงาน  ลองเปิดใจให้กับคนกลุ่มนี้ เพราะนี่อาจเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้พัฒนาองค์กร และคุณอาจมองเห็นมุมมองใหม่ๆ ผ่านคนกลุ่มนี้ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้ 

2. องค์กรได้ช่วยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้พิการมากขึ้น 

รู้หรือไม่? ผู้พิการมีความสามารถและมีความขยันอดทนไม่น้อยกว่าคนทั่วไป แต่พวกเขามักถูกมองข้ามจากผู้ประกอบการ ซึ่งการว่าจ้างผู้พิการ นอกจากจะช่วยเปิดโอกาสให้องค์กรได้พบกับคนทำงานที่มีคุณภาพมากขึ้น ยังเป็นการช่วยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับผู้พิการ ได้ทำงานหาเลี้ยงชีพตัวเอง และยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยไม่รู้สึกถึงความแตกแยกอีกด้วย 

3.องค์กรได้รับการยอมรับ

นอกจากที่องค์กรของคุณจะได้รับการยอมรับจากสังคมแล้ว ยังสามารถยกระดับชีวิต สร้างคุณค่าและผลักขีดระดับความสามารถของพวกเขาให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมและโลกการทำงานได้ เพราะการรับสมัครผู้พิการเข้ามาทำงาน ถือเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้กับพวกเขามากขึ้นกว่าเดิม

และปัจจุบันยังมีธุรกิจอีกมากมาย ที่พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้พิการร่วมเข้าทำงานด้วย ซึ่งจากบทสัมภาษณ์ของ Joep Linssen ผู้จัดการแบรนด์ Brownies & Downies ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เขาก็ได้รับพนักงานที่เป็นบุคคลพิเศษหรือผู้พิการเช่นเดียวกัน และนี่ถือเป็นหนึ่งในเครื่องการันตี ว่าโลกได้เปิดกว้างให้บุคคลเหล่านี้สามารถสมัครงาน หรือทำงาน เหมือนคนปกติทั่วไปได้ โดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าตนเองนั้นแตกต่างจากผู้อื่น 

เพราะฉะนั้นหากอ่านมาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ผู้พิการจะมีร่างกายที่ไม่พร้อม 100% เหมือนกับบุคคลทั่วไป แต่พวกเขาก็มีความสามารถหรือทักษะการทำงานที่ดีและเก่งไม่แพ้ไปกว่าคนปกติ ซึ่งหากองค์กรต่างๆ เห็นคุณค่าและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้มีงานที่มั่นคง พวกเขาก็จะสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม


อ้างอิง : un.org, jobmyway, customerfirst

No comment