EU in Thailand เปิดรับเด็กฝึกงาน พร้อมค่าตอบแทน 40,000/เดือน สานฝันการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ | Techsauce
EU in Thailand เปิดรับเด็กฝึกงาน พร้อมค่าตอบแทน 40,000/เดือน สานฝันการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ

กุมภาพันธ์ 16, 2022 | By Siramol Jiraporn

EU in Thailand เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน พร้อมได้รับค่าตอบแทน 40,000/เดือน สานฝันการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ


สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (European Union in Thailand) เปิดโอกาสฝึกงานกับฝ่ายการเมือง (Political Section) ให้กับเด็กจบใหม่ที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 1 ปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษยนปีนี้เป็นต้นไป พร้อมมีค่าตอบแทน 1,100 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 40,000 บาท)

โดยผู้ที่มีโอกาสฝึกงานกับ EU in Thailand จะได้รับประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานของสหภาพยุโรปในประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับงานด้านการเมืองของคณะผู้แทนทางการทูต ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการปูทางไปสู่การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ สถานฑูต และ NGO ในอนาคต

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร: เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 17:00 น. ใครที่สนใจอย่ารอช้า เพราะตอนนี้ใกล้ปิดรับสมัครแล้ว!

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: EU in Thailand