FWD Insurance Summer Internship 2023 เปิดโครงการฝึกงาน ที่คนรุ่นใหม่ไม่ควรพลาด! | Techsauce
FWD Insurance Summer Internship 2023 เปิดโครงการฝึกงาน ที่คนรุ่นใหม่ไม่ควรพลาด!

มกราคม 20, 2023 | By Connext Team

ในปัจจุบันการฝึกงานมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา หรือ First Jobber ในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน โดยเฉพาะสายดิจิทัลและเทคโนโลยี เพราะการฝึกงานจะช่วยให้ได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงลึก นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อให้สามารถต่อยอด และกลายเป็นคนที่โดดเด่นท่ามกลางตลาดงานที่มีการแข่งขันสูง 

FWD

ทำให้ทุกวันนี้หลายองค์กรได้ริเริ่มโครงการฝึกงาน (Internship) ขึ้นเพื่อช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาหลายๆ คน เช่นเดียวกับ FWD ประกันชีวิต ธุรกิจประกันชั้นนำในเอเชียสำหรับคนยุคใหม่ ที่ได้จัดโครงการ FWD Insurance Summer Internship 2023 ที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 3 ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี และอยากท้าทายตัวเอง เพื่อที่จะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต 

สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/FWDIntern23 ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. - 20 ก.พ. 2023 ซึ่งเข้าร่วมโครงการฝึกงานตั้งแต่ เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2023 เป็นระยะเวลา 2 เดือนเต็ม! 

เปิดรับสมัครตำแหน่งงาน ดังนี้ 

  1.  Digital เช่น Data Scientist, Data Engineer
  2. Technology เช่น DevSecOps Software Engineering
  3. Transformation
  4. Actuarial
  5. Distribution
  6. Finance
  7. People & Culture
  8. Corporate Governance เช่น Internal Audit, Risk Management

สิ่งที่ Intern จะได้รับจากโครงการ FWD Insurance Summer Internship 2023

FWD Insurance Summer Internship 2023 เปิดโครงการฝึกงาน ที่คนรุ่นใหม่ไม่ควรพลาด!

FWD Insurance Summer Internship 2023 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการ Internship Programme ที่ได้ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ สร้างเสริมทักษะที่จำเป็น และรับประสบการณ์จากการฝึกงานระดับสากล เพื่อเตรียมความพร้อมในก้าวแรกของการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. - 20 ก.พ. 2023 ที่ https://bit.ly/FWDIntern23 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: [email protected]

No comment