สรุป How to เลือกตั้งล่วงหน้า-นอกเขต | Techsauce
สรุป How to เลือกตั้งล่วงหน้า-นอกเขต

มีนาคม 28, 2023 | By Suchanan Songkhor

สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปของประชาชนคนไทยทุกคน แต่สำหรับใครที่อยู่นอกพื้นที่ ติดปัญหาเรื่องการเดินทาง หรือไม่สะดวกไปเลือกตั้งในเขตพื้นที่นั้น คุณสามารถลงทะเบียนขอเลือกตั้งล่วงหน้าได้ โดยมีกำหนดการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 ซึ่งสามารถลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 

**หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ที่ 021418888**

วันนี้  ConNEXT จึงได้รวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตทั้งหมดมาให้แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตล่วงหน้านอกเขต

1. ผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

2. ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

3. ผู้ที่ต้องการยื่นคำขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าออนไลน์ต้องยื่นเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันจริง นอกเขตเลือกตั้งต่อนายทะเบียน 30 วันก่อนเลือกตั้ง

เอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. แบบคำขอร้องสิทธ์ หรือ ดาวน์โหลดได้จากแอปพลิเคชัน Smart Vote

ช่องทางการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 

1. ยื่นด้วยตัวเองผ่านสำนักเขต/สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น

2. ส่งคำขอทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือผู้อำนวยการเขต

3. ช่องทางออนไลน์

ซึ่งช่องทางออนไลน์จะสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องเตรียมส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเหมือน 2 วิธีแรก นอกจากนี้ช่องทางลงทะเบียนออนไลน์จะปิดระบบโดยอัตโนมัติในวันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ข้อมูลที่ต้องกรอกในการเลือกตั้งล่วงหน้า

สำหรับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ควรเตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้พร้อม เพราะเว็บไซต์จะบันทึกข้อมูลส่วนนี้ของคุณลงระบบ 

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

1. เข้าสู่ระบบ 

สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียน 

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว 

2. ตรวจสอบหน้ายืนยันบันทึกการข้อมูล 

3. เข้าสู่หน้าการยืนยันบันทึกข้อมูล

4. การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บเป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิในการเลือกตั้งล่วงหน้า 

สุดท้ายนี้การเลือกตั้งมีความสำคัญอย่างมากเพราะเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือในการเลือกตัวแทนเข้าไปจัดการหรือบริหารประเทศให้ดีขึ้น โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่จะมีสิทธิมีเสียงในการเลือกตัวแทนมาบริหารประเทศ ConNEXT จึงอยากชวนทุกคนให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคุณเอง 


อ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง