สายวิทย์-วิศวะห้ามพลาด! ญี่ปุ่นเตรียมเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ 300,000 คน | Techsauce
สายวิทย์-วิศวะห้ามพลาด! ญี่ปุ่นเตรียมเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ 300,000 คน

มิถุนายน 24, 2022 | By Connext Team

ญี่ปุ่น

กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นหวังดึงนักเรียนต่างชาติเข้าประเทศและส่งนักศึกษาญี่ปุ่นไปต่างประเทศมากขึ้น เพื่อฟื้นฟูการเรียนต่างประเทศให้กลับมาเป็นเหมือนก่อนการระบาดของโควิด-19 ภายในปี 2027

ในช่วงการแพร่ระบาดที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นปิดประเทศไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศอยู่เป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลต่อการเข้าไปของนักเรียนต่างชาติ อีกทั้งยังสร้างความกังวลให้กับภาคธุรกิจทั้งหลายที่ต้องการคนเก่งๆ จากต่างประเทศเข้าไปร่วมงานด้วย

เนื่องจากนักศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่นลดลงจากประมาณ 310,000 คนในปีงบประมาณ 2019 เป็น 242,000 คนในปีงบประมาณ 2021 และจำนวนนักศึกษาญี่ปุ่นที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศก็ลดลงจากประมาณ 107,000 ในปีงบประมาณ 2019 เป็น 1,400 ในปีงบประมาณ 2020

เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้มากขึ้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีแผนที่จะเพิ่มการสรรหาบุคลากร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่กำลังขาดแคลนอยู่ ญี่ปุ่นจะหาคนเก่งหน้าใหม่จากคนที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลไปในปีก่อนๆ 

นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังจะขยายโครงการ Leap for Tomorrow Study Abroad Initiative ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนญี่ปุ่นไปต่างประเทศ โดยแต่ละคนจะได้รับเงินสนับสนุนจากการบริจาคจากบุคคลและองค์กรต่างๆ

อ้างอิง Nikkei