เปิด 5 คณะสาย Tech จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก รับกระแส Metaverse โดย “คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น” | Techsauce
เปิด 5 คณะสาย Tech จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก รับกระแส Metaverse โดย “คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น”

ธันวาคม 17, 2021 | By Connext Team

“คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น” เปิดโผคณะสาย Tech จากมหาวิทยาลัยชั้นนำอเมริกา-สหราชอาณาจักร รับกระแส Metaverse ชี้การเรียนต่อ Top U เพิ่มโอกาสเยาวชนก้าวสู่ Global Talent ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรด้าน AR, VR และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั่วโลกโตแรงต่อเนื่อง ชู Crimson App แพลตฟอร์มออนไลน์เสริมฟีเจอร์ AI Matching จับคู่นักเรียน-เมนเทอร์เร่งพัฒนาทักษะก่อนสอบเข้า สร้างโอกาสติด ม.ดัง Oxford-Cambridge-กลุ่ม Ivy League นางสาวอรนุช โรจน์สุวณิชกร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ที่ปรึกษาด้านการเตรียมความพร้อมและสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Admissions Consulting) เปิดเผยว่า หลังกระแส Metaverse ได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้างทำให้ Tech Company และอุตสาหกรรมต่างๆ ประกาศวางแผนการดำเนินงานให้สอดรับกับกระแสแห่งอนาคต 

ตลาดแรงงานจึงต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality) หรือ AR และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือ VR เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถใช้ใน Metaverse ได้ 

การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจึงมีแนวโน้มปรับตัวตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

“สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกโดยเฉพาะในอเมริกาและสหราชอาณาจักรอาจมีการปรับและพัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาด้านเทคโนโลยีต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ตามกระแสโลก เช่น Metaverse ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนก้าวสู่การเป็น Global Talent มีโอกาสได้ร่วมงานกับ Tech Company ชื่อดังและอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกที่กำลังต้องการบุคลากรกลุ่มนี้ ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อน Technology Ecosystem ของโลกให้ก้าวล้ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต” นางสาวอรนุช กล่าว

ทั้งนี้ คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น ประเทศไทย คาดการณ์สาขาวิชาที่มีแนวโน้มได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาและสหราชอาณาจักรมากที่สุด 5 สาขาวิชา ได้แก่

นางสาวอรนุช กล่าวอีกว่า นักเรียนหรือผู้ปกครองที่มีความสนใจให้บุตรหลานเข้าศึกษาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีในสถาบันชั้นนำระดับโลก จะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่สนใจ 

ทั้งผลการศึกษา การทดสอบวัดระดับภาษา การเข้าร่วมกิจกรรม การเขียนเรียงความ (Statement of Purpose) ไปจนถึงการเขียนนำเสนอประวัติเพื่อประกอบการพิจารณาการคัดเลือก 

ซึ่งอาจต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่สำเร็จการศึกษาในสถาบันชั้นนำต่างๆ ในการให้คำแนะนำ พัฒนาทักษะ และวางแผนเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงเป้าหมายทางการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการเตรียมความพร้อมสมัครมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อย่าง Oxford, Cambridge และกลุ่ม Ivy League จึงได้พัฒนา “Crimson App” แพลตฟอร์มด้านการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี AI Matching ผสานการทำงานระหว่างฐานข้อมูล (Database) และอัลกอริทึ่ม

เพื่อเข้ามาช่วยจับคู่ระหว่างนักเรียนกับที่ปรึกษา เมนเทอร์ หรือติวเตอร์ ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกกว่า 3,000 คน ร่วมเป็นโค้ชพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับโลก 

โดยจะอิงข้อมูลเชิงจิตวิทยา (Psychometric) อาทิ บุคลิกภาพ ประสบการณ์ ความสนใจ ตลอดจนวัฒนธรรมของนักเรียน เข้ามาช่วยประกอบการวิเคราะห์ก่อนจับคู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และสร้างโอกาสความสำเร็จให้มากที่สุด

สำหรับ บริษัท คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชื่อดัง ตั้งแต่การค้นหาสาขาวิชาที่เหมาะสมกับผู้เรียน การวางแผนกำหนดการ การเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ ตลอดจนการสอบสัมภาษณ์ 

เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนสามารถมุ่งสู่เป้าหมายเข้าศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำระดับโลก อาทิ Oxford, Cambridge และกลุ่ม Ivy League โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันชื่อดังมาร่วมวางกลยุทธ์การสมัคร และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด


No comment