รีบใช้! สิทธิประกันสังคมทำฟันฟรี ก่อนขึ้นปีใหม่ | Techsauce
รีบใช้! สิทธิประกันสังคมทำฟันฟรี ก่อนขึ้นปีใหม่

ธันวาคม 1, 2023 | By Chanapa Siricheevakesorn

ใกล้สิ้นปีแล้ว ใช้สิทธิประกันสังคมทำฟันฟรีแล้วหรือยัง? 

เพื่อน ๆ มนุษย์เงินเดือนที่เป็นผู้ประกันตน ไม่ว่าจะม.33 หรือ ม.39 (ไม่รวม ม.40) ที่ส่งเงินสมทบเงินประกันสังคมมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ นอกจากจะมีสิทธิรักษาอาการเจ็บป่วย และสิทธิต่าง ๆ แล้ว ยังมีสิทธิรักษาทางทันตกรรมด้วยนะ เพียงใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว! สามารถทำฟันได้ทั้งที่โรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลที่มีป้ายสิทธิทำฟันประกันสังคมทั่วประเทศ

รีบใช้! สิทธิประกันสังคมทำฟันฟรี ก่อนขึ้นปีใหม่

ทำฟันประกันสังคมครอบคลุมการรักษาแบบไหนบ้าง?

สิทธิทำฟัน 900บาท/ปี (สิทธิแบบปีต่อปี ไม่สามารถทบไปใช้ปีหน้าได้)

โดยสิทธินี้สามารถทำฟันฟรีได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในวงเงิน 900 บาท หากค่ารักษาเกินวงเงินดังกล่าวเพื่อน ๆ ต้องเป็นคนจ่ายส่วนต่างเอง

นอกจากนี้สิทธิรักษาทันตกรรมยังครอบคลุมถึงการรักษาโดยใช้ฟันเทียมอีกด้วย โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน (เบิกได้ทุก 5 ปี)

กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก (เบิกได้ทุก 5 ปี)

เบิกค่าทำฟันประกันสังคมได้อย่างไร

ในกรณีที่เพื่อน ๆ เข้ารักษากับสถานพยาบาลที่ไม่ได้ครอบคลุมสิทธินี้และต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าไปก่อน สามารถยื่นขอเบิกย้อนหลังได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ หรือยื่นออนไลน์ได้ที่ www.sso.go.th โดยการยื่นทั้ง 2 กรณีต้องแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้

โดยสิทธิทันตกรรมทั้งหมดนี้ หากเพื่อน ๆ ลาออกจากงานแล้วก็ยังสามารถใช้สิทธิรักษาทันตกรรมได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ลาออก แต่ทั้งนี้ต้องเคยส่งเงินสมทบเงินประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน

ฉะนั้นใกล้สิ้นปีแล้ว อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะ แล้วมายิ้มกว้างโชว์ฟันสวยก่อนขึ้นปีใหม่กัน! 

สามารถตรวจสอบสิทธิและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือผ่านไลน์ @ssothai หรือโทรสายด่วน 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง\


อ้างอิง : https://www.sso.go.th

No comment