ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN labor-market

มีนาคม 3, 2022 | By Siramol Jiraporn

ในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ของ COVID-19 ที่ผ่านมา ทำให้อะไรหลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการมีตำแหน่งงานใหม่ๆ เกิดขึ้น ไปจนถึงงานเก่าๆ บางงานกลับเพิ่มความสำคัญมากขึ้น แล้วอาชีพไห...

8 อาชีพดาวรุ่ง ตลาดต้องการสูง ปี 2022 พร้อมทักษะที่จำเป็นต้องมี

มกราคม 6, 2022 | By Siramol Jiraporn

ในปี 2021 ที่ผ่านมาชาวอเมริกันลาออกจากงานสูงเป็นประวัติการณ์ และตำงานว่างก็สูงขึ้นด้วยเช่นกัน นักเศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์ว่า Great Resignation อาจลากยาวมาจนถึงปีนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณว่า...

เมื่อ Great Resignation กำลังมา องค์กรจะรักษา-ดึงดูดคนรุ่นใหม่ไฟแรงไว้อย่างไรดี?

Jobs