ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN top50companiesinthailand2024

มกราคม 27, 2024 | By Connext Team

ผลสำรวจจาก WorkVenture ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยมุ่งเป้าไปที่คนรุ่นใหม่และกลุ่มคนที่เริ่มงานช่วงแรก อายุระหว่าง 22-35 ปี ที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไ...

WorkVenture เผย Top 50 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยที่สุดในปี 2024