ล่าสุด! LinkedIn เผย 10 ทักษะที่องค์กรต้องการมากที่สุดในปี 2023 | Techsauce
ล่าสุด! LinkedIn เผย 10 ทักษะที่องค์กรต้องการมากที่สุดในปี 2023

กุมภาพันธ์ 22, 2023 | By Suchanan Songkhor

ความไม่แน่นอนจากการเกิดวิกฤตโรคระบาดที่ผ่านมา ส่งผลให้องค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะด้านเทคโนโลยี การแข่งขัน การหยุดชะงักของเศรษฐกิจ หรือแม้แต่ความต้องการของตลาดแรงงาน 

เพราะฉะนั้นเมื่อความต้องการของตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลง แล้วทักษะแบบไหนที่องค์กรต้องการมากที่สุด? จากผลวิจัยของ LinkedIn ล่าสุดได้เผยถึง 10 ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุดในปี 2023 โดยแบ่งเป็นทักษะทั่วไป และทักษะเฉพาะทาง ดังนี้ 

ล่าสุด! LinkedIn เผย 10 ทักษะที่องค์กรต้องการมากที่สุดในปี 2023

10 ทักษะทั่วไปที่องค์กรต้องการ

1. Management - ทักษะบริหารจัดการ

ในยุคที่สิ่งต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง หลายองค์กรจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรและประสิทธิผลทางธุรกิจ ส่งผลให้ความต้องการผู้ที่มีทักษะการจัดการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทักษะการจัดการจะกลายเป็นทักษะที่องค์กรต้องการมากที่สุดในปี 2023 

2. Communication - ทักษะการสื่อสาร

การทำงานในรูปแบบ Remote Working อาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้ทักษะการสื่อสารเข้ามาบทบาทสำคัญมากขึ้น

3. Customer Service - ทักษะการบริการ

องค์กรต่างๆ เริ่มตระหนักถึงการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อแบรนด์ และบริการสินค้าขององค์กรในระยะยาว 

4. Leadership - ทักษะผู้นำ

ทักษะความเป็นผู้นำถือเป็นทักษะสำคัญที่องค์กรมองหา เพราะการมีทักษะนี้สามารถทำให้องค์กรมั่นใจว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ 

5. Sales - ทักษะการขาย

จากการเพิ่มขึ้นของอีคอมเมิร์ซ และการเติบโตของการทำการตลาดแบบดิจิทัล ส่งผลให้ทักษะการขายเป็นหนึ่งในทักษะที่กำลังมาแรงในปี 2023 เช่นกัน 

6. Project Management - ทักษะผู้จัดการโครงการ

นับว่าเป็นทักษะสำคัญที่จะผลักดันให้โปรเจกต์ขององค์กรประสบความสำเร็จ และไม่แปลกใจว่าทำไมทักษะนี้ถึงเป็นที่ต้องการเพราะ Project Manager สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้อย่างมหาศาล ภายใต้การบริหารทรัพยากรในมืออย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังสามารถบริหารจัดการพนักงาน แก้ไขปัญหาทางเทคนิค และการวางแผนกลยุทธ์

7. Research - ทักษะการวิจัย 

การมีทักษะการวิจัยนอกจากจะช่วยเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำมาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดแล้ว ยังสามารถช่วยทำ Marketing เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่การมีทักษะการวิจัยสำคัญต่อการทำธุรกิจ

8. Analytical Skills - ทักษะการวิเคราะห์

การวิเคราะห์เป็นหนึ่งในทักษะที่องค์กรต้องการ นอกจากช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบลื่นและมีประสิทธิภาพ ยังช่วยให้สามารถตัดสินใจเฉียบขาดและตรงจุด ลดการกระทำและการใช้งบที่ไม่จำเป็นลงได้ รู้ว่าอะไรที่สำคัญ อะไรที่จำเป็น ไม่จำเป็น หรืออะไรส่งผลกับผลลัพธ์สุดท้ายมากหรือน้อย ทำอะไรแล้วได้ผลมาก ทำอะไรแล้วไม่ได้ผลอีกด้วย

9. Marketing - ทักษะการตลาด

ทักษะการตลาดไม่เพียงแต่เป็นทักษะที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังเป็นทักษะที่ช่วยให้เข้าถึง Insight ของลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องการมากที่สุดในตอนนี้ 

10. Teamwork - ทักษะการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม เปรียบเหมือนหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนขององค์กร หลายองค์กรจึงตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมมากขึ้น 

10 Hard Skills หรือ ทักษะเฉพาะทางที่องค์กรต้องการมากที่สุด

1. ทักษะ Software Development หรือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์

ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ การวางแผนพัฒนา เน้นในเรื่องของการเขียนโปรแกรม  รวมไปถึงการบริหารโปรเจกต์และออกแบบฟีเจอร์ต่าง ๆ ให้กับบริษัท

2. SQL

SQL หรือ Structured Query Language เป็นภาษาที่ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลตั้งแต่ดึงข้อมูลไปจนถึงจัดการข้อมูล ซึ่ง SQL เป็นหนึ่งในภาษา programming ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด 

3. Finance ทักษะการบริหารการเงิน

ถือเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นและสำคัญในตลาดปัจจุบัน 

4. Python

Python หรือ Programming Language คือภาษาที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในตลาดปัจจุบัน เพราะเป็นภาษาที่เขียนง่ายและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในเว็บแอปพลิเคชัน การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล แมชชีนเลิร์นนิง หรือบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อีกด้วย

5. Java

Java เป็นอีกหนึ่งภาษาในการเขียนโปรแกรมอีกเช่นกัน Java เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้สำหรับการเขียนโค้ดทุกประเภทตั้งแต่แอปมือถือและซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ไปจนถึงแอปพลิเคชัน Big Data และเทคโนโลยีฝั่งเซิร์ฟเวอร์

6. Data Analysis หรือ การวิเคราะห์ข้อมูล

ถือเป็นทักษะที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการมาก นับตั้งแต่มีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีจะเห็นว่าปัจจุบันข้อมูลมีจำนวนมากอย่างมหาศาล โดยเฉพาะในโลกออนไลน์การนำข้อมูลมาเชื่อมโยง วิเคราะห์หา Insight เพื่อนำมาใช้ในทางธุรกิจ การขาย การตลาดก็จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ หรือสร้างโอกาสในธุรกิจได้

7. JavaScript

JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมที่นักพัฒนาใช้ในการสร้างหน้าเว็บแบบ Interactive  ตั้งแต่การรีเฟรชฟีดสื่อโซเชียลไปจนถึงการแสดงภาพเคลื่อนไหวและแผนที่แบบ Interactive

8. Cloud Computing หรือ การประมวลผลแบบคลาวด์

เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแบบเครือข่ายออนไลน์ทุกรูปแบบ ตั้งแต่หน่วยประมวลผล บริการซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน รวมถึงบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน IT ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับองค์กร อย่างระบบเซิร์ฟเวอร์ หน่วยจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบจำลองคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงเทคโนโลยีจำพวก AI

9. People Operations หรือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร “คน” ในองค์กร เช่นเดียวกับ HR แต่ People Operations จะมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับการพัฒนา “คน” มากกว่าโดยแนวคิดที่ว่า “คน” ไม่ใช่แค่ทรัพยากรขององค์กรแต่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปข้างหน้าและเติบโตไปด้วยกัน

อ่านความแตกต่างระหว่าง HR และ People Operations ได้ที่ : People Operations คืออะไร? มีบทบาทสำคัญต่อองค์กรอย่างไร 

10. Customer Relationship Management (CRM)

ศาสตร์หรือกลยุทธ์การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้า ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรให้ดำเนินการเสนอสินค้าหรือบริการสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า


อ้างอิง : linkedin