เปิดอาชีพ “AI Engineer” รายได้สูงถึง 28 ล้านต่อปี แต่ทำไมยังขาดแคลนในตลาด? | Techsauce
เปิดอาชีพ “AI Engineer” รายได้สูงถึง 28 ล้านต่อปี แต่ทำไมยังขาดแคลนในตลาด?

มีนาคม 4, 2024 | By Suchanan Songkhor

AI Engineer คือผู้พัฒนาซอฟแวร์สำหรับ AI มีความรู้ความสามารถในการนำ AI มาใช้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ โดยมีหน้าที่หลัก ๆ คือ พัฒนาและให้คำปรึกษาในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ อย่างเช่น การเขียนโปรแกรมหรือออกคำสั่งต่าง ๆ เพื่อให้ AI สามารถเรียนรู้ พัฒนา และสามารถทำตามคำสั่งตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ 

AI Engineer

ทำไม AI Engineer ถึงสำคัญ?

ขอย้อนกลับไปในช่วงปี 2022-2023 นิดนึงว่าทำไม AI Engineer ถึงสำคัญ ในปี 2023 เรียกว่าเป็น ‘มหกรรมการ Lay off ’ หลายบริษัทได้เลิกจ้างพนักงาน โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีชื่อดัง อย่างเช่น Amazon, Salesforce, Microsoft และ Google ย้อนกลับไปอีกในปี 2022 ก็ได้มีการปลดพนักงานเหมือนกัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงถึง 160,097 ตำแหน่ง จาก 1,045 บริษัท และส่วนใหญ่เป็นบริษัทเทค

ที่เป็นเช่นนี้มาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เหตุผลที่สองคือองค์กรต้องการลดจำนวนพนักงานลง เพื่อประหยัดต้นทุน เหตุผลที่สามคือองค์กรต้องการปรับขนาดธุรกิจหรือโครงสร้างขององค์กร และเหตุผลสุดท้ายคือต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริษัทให้เท่าทันโลกหรือเทคโนโลยี ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้งานที่มีรูปแบบซ้ำซาก จำเจ จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรหรือปัญญาประดิษฐ์ (AI)  

ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีก็พัฒนาไปไกลมาก ทำให้ AI เข้ามาแทรกซึมการทำงานของทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะด้านธุรกิจ หน่วยงานรัฐ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต่างจำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีอย่าง AI เข้าไปช่วย ส่งผลให้อาชีพ “AI Engineer” หรือวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ เป็นอาชีพที่มาแรงและเป็นที่ต้องการของทั้งองค์กรและตลาดแรงงาน

AI Engineer เปรียบเสมือนมนุษย์ทองคำ?

อย่างในช่วงปลายปีที่ผ่านมาสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า สาเหตุที่ต้องให้ Sam Altman กลับเข้ามานั่งตำแหน่ง CEO อีกครั้ง มาจากแรงกดดันที่พนักงานในบริษัทขู่ว่าจะลาออกตาม ซึ่งก็คือบริษัท OpenAI บริษัทที่เป็นผู้พัฒนา ChatGPT เป็นเหตุทำให้คณะกรรมการต้องลงมติกันว่าจะคืนตำแหน่ง CEO ให้กับ Altman เพื่อรักษาพนักงานให้อยู่ในองค์กรต่อ ซึ่งจากตรงนี้ทำให้เราเห็นเลยว่าองค์กรต้องการรักษาบุคคลากรที่มีความสามารถด้าน AI เป็นอย่างมากและไม่อยากปล่อยให้หลุดมือ

จากรายงานของ Levels.fyi แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลค่าตอบแทน เผยว่าวิศวกร AI มีรายได้สูงกว่าวิศวกรสาขาอื่นกว่า 8-12.5% และบนเว็บไซต์ของ OpenAI ระบุรายได้ของวิศวกร AI อยู่ที่ 200,000-370,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ 7-13 ล้าน/ปี ส่วนตำแหน่งที่เฉพาะมากขึ้นทางบริษัทจะเสนอเงินเดือนให้อยู่ที่ 300,000-450,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี เป็นเงินไทยประมาณ 10-15 ล้าน/ปี 

แต่ถ้ารวมค่าตอบแทนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าโบนัสหรืออะไรก็ตาม บวกลบแล้วรายได้เฉลี่ยของวิศวกร AI อาจสูงถึง 800,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 28 ล้านบาท/ปี 

Julia Pollak หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ZipRecruiter บอกว่า ปัจจุบันกลุ่มคนที่มีความสามารถทางด้าน AI ยังมีน้อยมาก ถึงแม้ว่าโลกจะมีการฝึกสอนตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยก็แล้ว แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ เนื่องจากความยากและความซับซ้อนของทฤษฎีที่จำเป็นต้องใช้เวลาเรียนรู้ที่นาน ทำให้ไม่สามารถที่จะผลิตบุคคลาการทางด้าน AI ออกมาได้ในทันที 

เหตุผลที่วิศวกร AI ยังเป็นอาชีพที่ขาดแคลนในตลาด เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เข้าไว้ด้วยกัน จึงค่อนข้างยากที่จะหาคนที่ครบและมีความสามารถทั้งสามศาสตร์นี้ไว้ในตัวคนเดียวได้

เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลที่ว่ามาทั้งหมด ทำให้บุคคลากร AI เป็นบุคคลที่หาตัวจับได้ยาก บวกกับความขาดแคนบุคคลากรในตลาด ทำให้พนักงาน OpenAI เป็นเหมือนพนักงานที่ทรงคุณค่าเป็นเหมือนมนุษย์ทองคำที่มีสิทธิหรือข้อต่อรองกับบริษัทได้โดยตรง 

อ้างอิง : bloomberg

No comment