‘การเขียน’ Skill ที่ควรมีติดใน Resume อีกทักษะการทำงานสำคัญที่หลายคนละเลย | Techsauce
‘การเขียน’ Skill ที่ควรมีติดใน Resume อีกทักษะการทำงานสำคัญที่หลายคนละเลย

เมษายน 10, 2023 | By Peeradon Rungnarongrak

หนึ่งในทักษะการทำงานที่สำคัญที่สุดคือ ‘การเขียน’ ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร ทุกคนต้องมีทักษะนี้ และเป็น Skill ที่จะทำให้ Resume ของคุณโดดเด่นขึ้น

ยุคที่ AI และ ChatGPT กำลังเฟื่องฟู ในขณะที่ถนนทุกสายมุ่งตรงไปสู่อนาคตที่มีแต่เทคโนโลยีชั้นสูง สังคมพูดถึงอาชีพ ทักษะ สาขาการเรียน ที่จะทำให้มนุษย์ไม่ถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ จนทักษะพื้นฐานที่สำคัญแทบจะมากที่สุดของการทำงานอย่าง ‘การเขียน’ กำลังถูกละเลย 

‘การเขียน’ Skill ที่ควรมีติดใน Resume อีกทักษะการทำงานสำคัญที่หลายคนละเลย

ทักษะการเขียนสำคัญกับการทำงานยังไง  

นักเขียนที่ดี = นักสื่อสารที่ดี 

การเขียนเป็นวิธีหนึ่งที่เราใช้สื่อสาร ถ้าเราเขียนอะไรแล้วคนอ่านเข้าใจ ก็แปลว่าเรามีทักษะการสื่อสารที่ดี ในการทำงานตั้งแต่การสื่อสารทั่วไปในองค์กร การส่งอีเมลหาลูกค้า การเขียนเชิงโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บริการขององค์กร ไปจนถึงการเล่าไอเดียที่เป็นภาพใหญ่ให้เพื่อนร่วมงานเข้าใจ ทุกอย่างต้องอาศัยทักษะการเขียนทั้งนั้น ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร 

นักเขียนที่ดี = ภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือ 

ทำไมการเขียนสัมพันธ์กับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ ? ลองจินตนาการว่าเราเป็นนายจ้าง แล้วต้องเจอ อีเมลสมัครงาน หรือ Resume ที่มีแต่การสะกดคำผิด การเลือกใช้คำไม่เหมาะสม เจออีเมลจากเพื่อนร่วมงานที่อ่านสามรอบก็ยังไม่เข้าใจ นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือในที่ทำงานและทักษะการเขียน ซึ่งมีผลกับชีวิตการทำงานเราตั้งแต่ก่อนจะก้าวเข้าไปทำงานด้วยซ้ำ 

การเขียนที่ดีก็สัมพันธ์กับภาพลักษณ์องค์กรด้วย โดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดีย เพราะทั่วโลกจะได้เห็นทุกตัวอักษรที่อยู่ในหน้าเพจของบริษัทเรา ความผิดพลาดของการสื่อสารย่อมส่งผลถึงภาพลักษณ์และอาจส่งผลถึงรายได้ของบริษัท 

นักเขียนที่ดี = โอกาส

ไม่ว่าจะเป็นโอกาสการเติบโตในสายอาชีพ โอกาสการเติบโตด้านรายได้ของบริษัท ทักษะการเขียนเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะพาเราไปสู่จุดนั้น โดยเฉพาะสายงานที่ต้องลงไปสัมผัสกับลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภคโดยตรง เช่น นักเขียน เซล นักการตลาด หากเราสามารถวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการขายผลิตภัณฑ์ได้ แต่ไม่สามารถบรรยายมันออกมาให้ลูกค้าอยากซื้อ แผนการตลาดที่วางมาก็อาจไม่ได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ

ทำไมนายจ้างอยากให้พนักงานมีทักษะการเขียนที่ดี 

จากข้อมูลของ National Association of Colleges and Employers (NACE) พบว่า 73.4% ของนายจ้างต้องการผู้สมัครที่เชี่ยวชาญในทักษะการเขียนเพื่อสื่อสาร การเขียนเป็นหนึ่งในสามทักษะที่นายจ้างต้องการมากที่สุด รองลงมาจากความเป็นผู้นำ (Leadership) และการทำงานเป็นทีม (Work as a team member) 

Jason Fried คอลัมนิสต์ของ Inc. และผู้ก่อตั้ง Basecamp ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของพนักงานที่มีทักษะการเขียนไว้ว่า หากนายจ้างกำลังตัดสินใจจะเลือกผู้สมัครสักคน ให้จ้างนักเขียนที่ดีที่สุด 

“ทักษะการเขียนของเขาหรือเธอจะสร้างประโยชน์ นั่นเพราะการเป็นนักเขียนที่ดีมีอะไรมากกว่าการเขียนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มันยังหมายถึงสัญญาณของการคิดอย่างชัดเจน นักเขียนที่ดีรู้ว่าจะสื่อสารยังไง พวกเขาทำให้สิ่งต่าง ๆ เข้าใจง่าย สามารถเอาใจพวกเขาไปใส่ใจคนอื่น และทั้งหมดนี้คือทักษะที่คุณต้องการจากผู้สมัครทุกคน”

กล่าวได้ว่า นักเขียนที่ดีไม่ได้เขียนเก่งเท่านั้น พวกเขายังมีทักษะการสื่อสารที่ดี ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และมีความใส่ใจกับรายละเอียดงานรวมถึงคนรอบข้าง 

แน่นอนว่าในยุค AI แบบนี้ คงมีคนจำนวนไม่น้อยบอกว่าเรามีโปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบการสะกดคำ ความถูกต้องของไวยากรณ์ ถึงขั้นเขียนเรียงความ เขียนกลอนได้ก็มี ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนก็ได้ จริง ๆ แล้วในทางหนึ่ง แม้ AI จะพัฒนาไปมากแล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ คงยังไม่สามารถมาแทนที่มนุษย์ได้แบบเบ็ดเสร็จ เพราะ AI ยังคงมีข้อผิดพลาด ความไม่สมบูรณ์แบบอยู่ แต่ในอีกทางหนึ่งก็ย้ำเตือนเราว่ามนุษย์จำเป็นต้องฝึกทักษะให้รอบด้าน เพื่อจะได้ไม่ถูก AI แย่งงาน ในอนาคต 

ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร คุณควรมีทักษะการเขียนที่ดี เพราะการเขียนเป็นทักษะแห่งชีวิต ที่จะช่วยให้เราเป็นนักสื่อสารและนักอ่านที่ดีขึ้นด้วย สำหรับใครที่คิดว่าการเขียนไม่ได้เป็นทักษะที่จำเป็น อาจจะต้องคิดใหม่และสำหรับคนที่มีทักษะการเขียนดีอยู่แล้ว จงหาทางใช้พรสวรรค์นี้ของคุณให้ดีที่สุด 


อ้างอิง : contenthacker, adaface


No comment