อัปเดต 10 Skills แห่งปี 2023 ที่วัยรุ่นมนุษย์เงินเดือนเทสดีควรมี! | Techsauce
อัปเดต 10 Skills แห่งปี 2023 ที่วัยรุ่นมนุษย์เงินเดือนเทสดีควรมี!

มกราคม 24, 2023 | By Suchanan Songkhor

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบให้โลกแห่งการทำงานเกิดคำถามมากมายว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรอยู่รอด ซึ่งในคำถามก็มีคำตอบอยู่หลายตัวเลือก แต่ที่เด่นชัดที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น หลายองค์กรต่างหันมาพึ่งพาเทคโนโลยี นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นมนุษย์เงินเดือนเทสดีจำเป็นจะต้องอัปสกิลหรือเรียนรู้เกี่ยวกับ Digital Skill เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและความได้เปรียบในการทำงาน วันนี้ ConNEXT ได้รวบรวมทักษะที่ควรมีในปี 2023 มาฝากทุกคนแล้ว จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย!

1. ทักษะทางด้านข้อมูล

โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูล ฉะนั้นความสามารถในการอ่านข้อมูลและใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆ อีกทั้งทักษะนี้ยังเป็น Soft Skills ที่เป็นที่ต้องการในหลายองค์กรอีกด้วย

2. ทักษะแนวคิดแบบอไจล์       

ทุกวันนี้องค์กรต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลา โดยเฉพาะการเกิดวิกฤตโรคระบาดทำให้องค์กรต่างๆ ต้องเร่งปรับตัวกันอย่างมากจากการทำงานในออฟฟิศสู่การทำงานในรูปแบบ Work from Home เพราะฉะนั้นการสื่อสารจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานมากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยให้ทีมเข้าใจรายละเอียดของงานร่วมกันแล้ว การมีแนวคิดการทำงานแบบ Agile ยังช่วยทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

3. ทักษะการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

ลูกค้าคือกลุ่มคนที่จะเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งหากไม่มีพวกเขาธุรกิจของคุณก็อาจไปต่อไม่ได้ เพราะฉะนั้นการมีทักษะการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จะทำให้คุณสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยความใส่ใจ เข้าใจ Customer journey และ Pain point พร้อมทั้งรู้แนวทางบริการหลังการขายให้ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด อีกทั้งยังทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์อีกด้วย

4. ทักษะการพัฒนาเว็บไซต์

อีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในปี 2023 คือ ทักษะการพัฒนาหรือการดูแลเว็บไซต์ เพราะทุกวันนี้จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ล้วนพึ่งพาอินเทอร์เน็ต ดังนั้นความต้องการด้านการพัฒนาเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชันต่างๆ ยังคงมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น  

5. ทักษะการพัฒนาเครื่องมือ Low-Code and No-Code

ตั้งแต่ช่วงที่เกิดวิกฤตโรคระบาดทำให้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจมากขึ้น แต่การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในแต่ละส่วนขององค์กรก็เป็นเรื่องที่ยากและมีความท้าทาย เพราะไม่ใช่ทุกคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี

เพราะฉะนั้นทุกวันนี้จึงมีเครื่องมือที่เรียกว่า Low-Code และ No-Code Development เกิดขึ้นมา เพื่อช่วยผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหรือการเขียนโปรแกรม สามารถสร้างเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ด 

6. ทักษะการตลาดดิจิทัล

การตลาดดิจิทัลหรือที่เรียกกันว่าการตลาดออนไลน์ การทำการตลาดดิจิทัลจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นด้วยทักษะทางดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างเนื้อหา การเพิ่มประสิทธิภาพของการค้นหา (SEO) การตลาดผ่านเครื่องมือการค้นหา (SEM) การสื่อสาร การออกแบบขั้นพื้นฐาน และระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ดังนั้นทักษะ Digital Marketing จึงกลายเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในตอนนี้

7. ทักษะที่เชี่ยวชาญด้านสื่อสังคมออนไลน์

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อเป็นกระแสในสังคมที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน ซึ่งทุกวันนี้องค์กรต่างๆ ต้องการคนที่มีความรู้ทางด้านสื่อมาช่วยพัฒนาให้ธุรกิจของตัวเองเป็นที่รู้จัก ยิ่งถ้าเป็นองค์กรที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสื่อแล้ว ยิ่งต้องการคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ เพื่อมาช่วยสร้าง Content ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้นนั่นเอง 

8. ทักษะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

แม้ทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญและมีประโยชน์ต่อการทำงาน แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถสร้างอันตรายให้กับคุณได้ ฉะนั้นการมีทักษะนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและป้องกันการถูกโจมตีบนช่องทางออนไลน์เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทได้อีกด้วย ทำให้ทักษะนี้กลายเป็นทักษะเนื้อหอมหลายบริษัทต้องการเป็นอย่างมาก            

9. ทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน 

ในช่วงการเกิดวิกฤตโรคระบาดทำให้หลายองค์กรได้รับผลกระทบจนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมาเป็นรูปแบบการทำงานแบบ Remote ซึ่งการทำงานในรูปแบบนี้มีข้อเสียหนึ่งอย่างคือ อาจทำให้เกิดช่องว่างในการสื่อสาร ซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคการทำงานในระยะยาวได้ 

แต่เมื่อการทำงานแบบ Remote เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายองค์กรจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยี เพื่อให้การทำงานทางไกลยังคงสามารถดำเนินต่อได้ เพราะฉะนั้นทักษะนี้จึงถือว่าเป็นอีกทักษะที่สำคัญมากเลยทีเดียว         

10. ทักษะนวัตกรรมการจัดการ

ปัจจุบันนี้แทบจะพูดได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ธุรกิจมีความอยู่รอด เพราะฉะนั้นทักษะการจัดการด้านนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้รู้ถึงแนวทาง หรือวิธีการใหม่ๆ ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจก่อนคู่แข่งได้ 

อ้างอิง : workventure


No comment