How to ตอบคำถามสัมภาษณ์ HR อย่างไรให้ดูโปร : คุณมีทักษะอะไรบ้าง? | Techsauce
How to ตอบคำถามสัมภาษณ์ HR อย่างไรให้ดูโปร : คุณมีทักษะอะไรบ้าง?

กรกฎาคม 11, 2022 | By Connext Team

เมื่อเข้าสัมภาษณ์งาน หนึ่งคำถามที่ไม่สามารถเลี่ยงได้คือ “คุณมีทักษะอะไรบ้าง” เพราะทักษะถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการทำงาน ดังนั้นทางบริษัทจึงจำเป็นต้องรู้ว่าเรามีทักษะอะไรบ้างและทักษะเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัครมาอย่างไร 

การรู้วิธีตอบคำถามนี้จะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าเรามีประสบการณ์และความรู้ในตำแหน่งนี้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความโดดเด่นและโอกาสได้งานมากขึ้น ก่อนจะไปรู้จัก 14 ทักษะน่าสนใจที่จะทำให้เราได้งานในฝัน เรามาดูกันว่าเพราะอะไรทางบริษัทถึงต้องถามคำถามนี้

คำถามสัมภาษณ์

เพื่อดูว่าเราเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นหรือไม่

ผู้สัมภาษณ์ต้องถามคำถามนี้กับเราเพื่อดูว่าทักษะที่เรามีสอดคล้องกับทักษะที่ตำแหน่งนั้นต้องการ ก่อนจะตอบคำถามนี้ เราควรไปดูรายละเอียดงาน (Job description) เพราะบางบริษัทมักจะใส่ทักษะที่ต้องการไว้ในรายละเอียดด้วย จากนั้นอาจพูดถึงประสบการณ์หรือปัญหาที่เราเคยแก้ไขด้วยทักษะนั้นๆ เพื่อทำให้คำตอบของเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

How to ตอบ HR อย่างไรให้ดูโปร : คุณมีทักษะอะไรบ้าง?เพื่อมองหาจุดแข็ง-จุดอ่อนของเรา

ผู้สัมภาษณ์สามารถใช้คำถามนี้เพื่อดูว่าเรามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอะไรบ้างในการทำงานตำแหน่งนี้ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ว่าทักษะที่สำคัญต่อตำแหน่งนั้นคืออะไร และเรียบเรียงคำตอบออกมาเพื่อให้เรากลายเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ 

เมื่อเข้าใจเหตุผลในการถามคำถามนี้แล้ว มาดู 14 ทักษะน่าสนใจที่เราควรมีและสามารถใช้ตอบได้ในการสัมภาษณ์กัน

ทักษะการสื่อสาร 

ไม่ว่าใครที่มีทักษะการสื่อสารดีล้วนมีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้การทำงานผ่านไปได้อย่างราบรื่น  คำตอบของเราควรจะชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยอาจจะลองพูดถึงการสื่อสารทั้งผ่านคำพูดและไม่ได้ผ่านการพูด เช่น ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง และทักษะการนำเสนอ

ทักษะความเฉียบแหลมทางธุรกิจ (Business Acumen)

ทักษะนี้สำคัญสำหรับผู้ที่ทำงานสายการขายหรือผู้ที่ต้องพบปะกับลูกค้า โดยทักษะนี้แสดงให้เห็นว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ทำ รวมไปถึงการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย การแข่งขันภายในตลาด และการวางแผนทางธุรกิจเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

ทักษะการทำงานเป็นทีม

ทักษะนี้ถือเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทุกสายงานโดยเฉพาะงานที่ต้องทำเป็นทีม คำตอบของเราอาจลองเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วเกิดประโยชน์ต่อองค์กร

ทักษะการปรับตัว

บริษัทมักจะเลือกผู้สมัครที่มีทักษะนี้เพราะพวกเขาสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้มากกว่าและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ที่มีทักษะนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้

ทักษะการแก้ปัญหา

อีกหนึ่งทักษะที่เป็นที่ต้องการของบริษัทคือทักษะการแก้ปัญหา เพราะผู้ที่มีทักษะนี้สามารถระบุปัญหาและคิดวิธีการแก้ไขปัญหาได้ ช่วยให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและลดความเสียหายที่จะเกิดต่อบริษัทน้อยลง

ทักษะมองโลกในแง่ดี

พนักงานที่มองโลกในแง่ดีจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่สภาพแวดล้อมการทำงานได้ เพราะไม่ว่าสถานการณ์จะย่ำแย่แค่ไหน พวกเขาก็สามารถเปลี่ยนสถานการณ์นั้น ให้กลายเป็นความท้าทายในการเรียนรู้ เติบโต และค้นหาทางออกที่ดีกว่าเพื่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร

ทักษะการจัดการ

ทักษะการจัดการเป็นทักษะที่สำคัญ เพราะผู้ที่สามารถจัดการเรียงลำดับความสำคัญของงานก่อนหลังได้จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นหากเน้นคำตอบว่าเรามีวิธีอย่างไรในการจัดการเวลาและลำดับความสำคัญ ก็จะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์มองเห็นความสามารถของเรามากขึ้น

ทักษะความเป็นผู้นำ

ไม่ว่าจะสมัครตำแหน่งใดก็ตาม ทักษะนี้เป็นทักษะสำคัญที่ควรมี สำหรับทักษะนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้นำอย่างเดียว แต่รวมไปถึงความสามารถในการเป็นตัวแทน การแจกจ่ายงาน การตั้งเดดไลน์ การช่วยเหลือผู้อื่น และการให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงาน

ทักษะการโน้มน้าวและเจรจา

ทักษะนี้สำคัญสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการขายและการบริการลูกค้า โดยทักษะนี้จำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้งานสำเร็จได้อย่างลุล่วง

ทักษะความมั่นใจ

เมื่อพูดถึงความมั่นใจแล้ว สิ่งสำคัญคือความกล้าแสดงออกอย่างถูกวิธี เช่น ความกล้าในการเสนอความคิดเห็นหรือความกล้าในการแสดงออก เป็นต้น

ทักษะความอดทน

ในชีวิตการทำงานต้องเจอความท้าทายที่ยากลำบากมากมาย ดังนั้นบริษัทหลายที่จึงต้องการผู้ที่สามารถผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้โดยไม่ย่อท้อและไม่ลดละความพยายาม

ทักษะในการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง

การสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองจะช่วยสร้างแรงผลักดันเมื่อต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิด คนที่มีแรงบันดาลใจในตัวเองจะเป็นคนที่มีความอดทนและไม่ยอมแพ้จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ

ทักษะในการทำงานภายใต้แรงกดดัน

ทักษะนี้จะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้โดยไม่เสียสมาธิหรือจมอยู่กับความเครียด หากเราต้องการทำงานในตำแหน่งที่มีความเครียดสูงหรือทำงานในบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะนี้เป็นทักษะหนึ่งที่ต้องมี

ทักษะคอมพิวเตอร์

ไม่ว่าจะบริษัทใดต่างก็ต้องการผู้ที่มีทักษะคอมพิวเตอร์อย่างน้อยขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะโปรแกรมที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น โปรแกรม Spreadsheet และโปรแกรม Word processing สิ่งสำคัญคือเราต้องแสดงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นถึงทักษะคอมพิวเตอร์ของเราด้วยการใช้ประสบการณ์จริงมาช่วยตอบ

ก่อนไปสัมภาษณ์งานจริง เราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าทักษะที่เรามีตรงกับทักษะที่ตำแหน่งนี้ต้องการหรือไม่ และควรเตรียมคำตอบสุดปังเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ HR และเพิ่มความโดดเด่นให้เรา หากทำได้ครบ รับรองได้ว่าต้องได้งานในฝันกลับบ้านแน่นอน

เขียนโดย Wanicha Pumkeaw

No comment