อยากทำงานกับ Twitter? วิธีเอาชนะการสัมภาษณ์งานสุดหิน | Techsauce
อยากทำงานกับ Twitter? วิธีเอาชนะการสัมภาษณ์งานสุดหิน

มีนาคม 22, 2022 | By Siramol Jiraporn

ปัจจุบัน Twitter กำลังเปิดรับสมัครงานในหลายประเทศกว่า 600 ตำแหน่ง ให้กับพนักงาน 5,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานด้านเทคโนโลยี เช่น Machine learning, Software engineer, Data science และอื่นๆ

แต่การจะได้งานทำจะต้องผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์งานด้านเทคนิคหลายรอบ โดยจะมีการทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ของแคนดิเดต เพื่อพิสูจน์ว่าผู้สมัครมีความสามารถในการทำงานจริงๆ

สัมภาษณ์งาน Twitter

Allison Allen รองประธานฝ่าย Talent acquisition ของ Twitter เผยเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ว่าผู้สมัครงานจะสามารถเอาชนะกระบวนการสัมภาษณ์สุดหินของ Twitter ได้อย่างไร

ทำความเข้าใจค่านิยมของ Twitter 

พนักงานของ Twitter มีหลักการใช้ชีวิต 5 ประการ คือ การส่งเสริมสุขภาพ (Promoting health) การได้รับความไว้วางใจ (Earning trust) ความตรงไปตรงมา (Being straightforward) การทำให้การทำกำไรเป็นเรื่องเดียวกับเป้าหมาย (Uniting profit and purpose) และ ความรวดเร็ว ความอิสระ และความสนุกสนาน (Being fast, free, and fun)

หลักการเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องทั้งตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทและพฤติกรรมการทำงานของพนักงานด้วย เช่น พนักงานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ (Earning trust) และสามารถเป็นตัวเองในที่ทำงานได้ (Being fast, free, and fun)

Twitter ใช้หลักการ Being straightforward ในกระบวนการจ้างงาน คือ ผู้สมัครงานไม่จำเป็นต้องส่ง Cover letter ให้ แต่จะต้องเจอกับการสัมภาษณ์งานหลายรอบแทน 

ดังนั้น แคนดิเดตควรค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับพันธกิจ ค่านิยม และแพลตฟอร์มของ Twitter อีกทั้งยังต้องเตรียมเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท แสดงให้เห็นถึงอิมแพ็ค และอธิบายว่าเราเรียนรู้อะไรได้จากเหตุการณ์นั้นบ้างด้วยการใช้เทคนิค STAR 

เตรียมตัวสำหรับ Algorithm interviews ให้ดี

Algorithm interviews หรือ Technical interviews เป็นส่วนสำคัญในการคัดเลือกคนของ Twitter เมื่อถึงเวลาสัมภาษณ์ Allen ให้คำแนะนำไว้ว่า เราจะต้องมองผู้สัมภาษณ์เป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งมากกว่ามองว่าเขาเป็นผู้คุมการสอบสัมภาษณ์ เราต้องแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกันไปมาและร่วมมือกันแก้ปัญหา อย่ามุ่งเน้นแก้ปัญหาอยู่คนเดียว แต่ให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สัมภาษณ์ มีอะไรสงสัยให้ถาม ต้องการความเห็นตรงไหนก็ให้พูดออกไป แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ต้องฝึกฝนทักษะทางเทคนิคก่อนไปสัมภาษณ์

Steve Bonomo อดีตหัวหน้าฝ่าย Global Talent Acquisition เคยกล่าวไว้ว่า กระบวนการสัมภาษณ์งานของ Twitter จะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นั่นหมายความว่าผู้สมัครจะมีเวลาเตรียมตัวฝึกฝนการสัมภาษณ์ล่วงหน้า ดังนั้นจึงควรเตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์ เพื่อจะได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่การทำงานบริษัทชื่อดังอย่าง Twitter

อ้าอิง Business Insider, CNBC