ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN LIFE HACKS

มกราคม 21, 2021 | By Nabhatara Sinthuvanich

ฟันเฟืองชีวิต ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอุปสรรคและความล้มเหลวนั้น ทำให้มนุษย์เงินเดือนมากมาย เหนื่อยล้า ท้อแท้และสิ้นหวังกับชีวิตที่เป็นอยู่ จนหมดศรัทธาในการทำงาน ได้แต่เพียง ใช้ชีวิตในแ...

‘Hidden Figures’ หนังตีแผ่ชีวิตของสตรีผิวสี แห่ง NASA ที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่ผู้คนทั่วโลก

มกราคม 19, 2021 | By Nabhatara Sinthuvanich

ในยุคโลกาภิวัตน์ นวัตกรรม และการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆ จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะทำให้เราก้าวทันโลกและประสบความ...

คนที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตจะต้องมี ‘Mindset’ อย่างไร?

มกราคม 12, 2021 | By Nabhatara Sinthuvanich

ทุกครั้งที่มีการสัมภาษณ์งาน คำถามที่ผู้สมัครงานพบเจออยู่บ่อยครั้ง มักเกี่ยวข้องกับทักษะและความสามารถ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทว่า ผู้สมัครงานหลายคน ก...

ไขข้อสงสัย ‘Soft Skills’ คืออะไร? และทักษะไหน ที่เหมาะกับตัวคุณ  

มกราคม 6, 2021 | By Nabhatara Sinthuvanich

มนุษย์ทุกคนย่อมมีความปรารถนา ความฝัน และเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเอง บางคน ปรารถนาจะเดินทางรอบโลก บางคน ฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือบางคน เพียงแค่อยากจะใช้ชีวิตเรียบง่ายตามชนบท แ...

‘ความสำเร็จของคนอื่น’ แรงกดดันที่ทำให้ผู้คนมากมาย ละทิ้งความฝันของตัวเอง

ธันวาคม 30, 2020 | By Connext Team

ในโลกแห่งการทำงานนั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า คุณจะได้ร่วมงานกับผู้คนมากหน้าหลายตา ที่มีบุคลิกและอุปนิสัยในการทำงานแตกต่างกัน คุณอาจรู้สึกถูกจริตและยินดี ที่จะร่วมงานกับคนๆนึง ในขณะที่...

สัตว์ชนิดไหน ที่บ่งบอกความเป็นคุณ ในสถานที่ทำงาน