HR แนะนำ 20 ทักษะ Hard Skills และ Soft Skills ที่ควรมีใน Resume | Techsauce
HR แนะนำ 20 ทักษะ Hard Skills และ Soft Skills ที่ควรมีใน Resume

ธันวาคม 9, 2020 | By Nabhatara Sinthuvanich

เมื่อนึกถึงการเขียนเรซูเม่ให้ออกมาสมบูรณ์แบบ คนส่วนใหญ่มักคิดว่า การใส่ทักษะและความสามารถทุกอย่างที่ตนเองมี ลงใน Resume เป็นเรื่องที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การเขียนเรซูเม่ที่ดี ควรเขียนด้วยถ้อยคำที่กระชับได้ใจความ และเลือกทักษะความสามารถที่เอื้อต่อตำแหน่งงานที่เราสมัครเท่านั้น

ดังนั้นมาดูกันว่า “skills” อะไรบ้างที่ควรค่าแก่การนำมาประดับ resume ของคุณให้น่าสนใจ

Hard Skills vs Soft Skills

แม้ว่า คุณจะมีทักษะและความสามารถมากมาย ที่คุณสามารถใส่ลงใน resume ให้สวยงาม แต่สุดท้าย คุณจะต้องเลือกเพียงไม่กี่ทักษะที่เหมาะสมที่สุดกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ Hard skills และ Soft skills

Hard skills เป็นทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ และสามารถวัดระดับได้ด้วยเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่น ทักษะเฉพาะทาง สำหรับตำแหน่ง software developer ได้แก่ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ Soft skills เป็นทักษะในการเข้าสังคม หรือแม้กระทั่งการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิด หรือได้มาจากการฝึกฝนที่ยาวนาน ทักษะ soft skills ที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน เช่น การปรับตัวเข้ากับสังคม และความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน เป็นต้น

Top Soft Skills ที่ควรมี ใน resume

1. Problem solving

ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดก็ตาม หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทำงาน นายจ้างย่อมต้องการคนที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งในปัจจุบัน มีงานบางตำแหน่ง ที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัทโดยเฉพาะ

2. Critical thinking

ความสามารถในการคิดด้วยเหตุผล นับว่าเป็นหนึ่งในพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ critical thinking นายจ้างย่อมต้องการคนที่สามารถคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา หรือวางแผนและตัดสินใจการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน คนที่มีทักษะด้านนี้ จะสามารถเสนอทางออกที่ดีที่สุดในการทำงาน ซึ่งเป็นอีกทักษะสำคัญที่ควรใส่ไว้ใน resume

 3. Flexibility

องค์กรและอุตสาหกรรมมากมาย ต่างต้องการคนที่กระตือรือร้น และสามารถปรับได้กับทุกสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ หรือแม้กระทั่งคนที่มีความสามารถในการปรับวิธีการทำงานให้กับเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการทำงาน

4. Communication

ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการเขียนหรือการพูด ความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งกับ นายจ้าง เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า ในทุกสถานการณ์ ย่อมน่าสนใจในสายตาผู้สัมภาษณ์งาน ยิ่งคุณทำได้ดีมากแค่ไหน คุณยิ่งเป็นที่ต้องการมากแค่นั้น

5. Teamwork

นายจ้าง มักคาดหวังให้พนักงาน มีทักษะที่ดีในการทำงานแบบทีม เนื่องจากงานโดยส่วนใหญ่ที่คุณได้รับ อาจจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ดังนั้น หากคุณสามารถทำงานแบบทีมได้ดี ก็ย่อมเพิ่มโอกาสที่คุณจะได้งานจากทักษะนี้ 

6. Organization

Organization ไม่ใช่เพียงแค่การโต๊ะทำงานให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ยังรวมถึงการลำดับความสำคัญของงานและโปรเจคสำหรับเพื่อนร่วมงานและตัวคุณเอง หากคุณต้องการแสดงให้เห็นถึง ศักยภาพในการจัดการสิ่งต่างๆให้กับผู้สัมภาษณ์งาน การจัดเรียง resume ให้เป็นระเบียบอาจช่วยคุณได้

7. Creativity

การคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เป็นทักษะสำคัญที่คุณควรมี ไม่ว่าคุณจะทำงานประเภทใดก็ตาม และแม้ว่าคุณอาจจะไม่ถนัดในการจินตนาการในสิ่งที่คุณไม่เคยนึกถึง แต่การฝึกฝนก็สามารถช่วยคุณได้เช่นกัน ความคิดสร้างสรรค์ที่คุณมีนั้น สามารถแสดงออกผ่านการคิดวิธีแก้ไขปัญหา หรือ ทักษะอย่าง writing และ design

8. Emotional Intelligence

การควบคุมอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการจัดการอารมณ์ความรู้สึกทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงาน เนื่องจากในการทำงาน คุณจำเป็นจะต้องใช้เหตุผลในการทำงาน และควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยสติ ดังนั้น การควบคุมอารมณ์จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะ ที่ควรนำมาใส่ใน resume ของคุณ

9. Attention to Detail

ในการทำงาน คุณจำเป็นจะต้องทำงานตามคำแนะนำของทางบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อร่วมงานกับผู้อื่น เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด ดังนั้นการใส่ใจรายละเอียด จึงเป็นทักษะที่ทุกคนพึงมี  

10. Responsibility

ความรับผิดชอบ เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ควรประพฤติในฐานะ พนักงานที่ดีขององค์กร นายจ้างของคุณ คงไม่ต้องการใช้เวลาทั้งหมดไปกับการตามงานที่คุณทำหรอก ดังนั้น ความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่คุณจะต้องรับผิดชอบงานที่คุณได้รับมอบหมายและทำให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

Top Hard Skills ที่ควรมี ใน resume

1. Computer Software and Application Knowledge

ในปัจจุบัน มีเพียงแค่ไม่กี่อาชีพบนโลกที่ไม่ต้องพึ่งพาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ คุณอาจจะใส่ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ หลากหลายรูปแบบใน resume  เพื่อทำให้คุณดูน่าสนใจมากขึ้น

2. Design

ไม่ใช่เพียงทักษะเฉพาะทางอย่าง กราฟิก หรือ การออกแบบเว็บไซต์ เท่านั้น งานอย่าง การตลาด การโฆษณา การสร้างแบรนด์ วิศวกรรม รวมไปถึงงานก่อสร้าง   ล้วนต้องการทักษะการออกแบบด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะเป็นการออกแบบสไลด์สำหรับการนำเสนองานก็ตาม

3.  Data Analysis

ในปัจจุบัน การเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งงานจำนวนมาก ต่างก็ต้องการทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้สำหรับองค์กร ดังนั้นทักษะนี้ จึงควรค่าอย่างยิ่งที่จะมีประดับไว้ใน resume ของคุณ

4. Negotiation

เนื่องจากมีงานมากมายที่จำเป็นต้องใช้ทักษะการเจรจาต่อรอง เช่น การขายสินค้าและบริการ การเจรจาต่อรองด้านการขนส่ง หรือแม้กระทั่ง การสร้างคอนเนคชั่นเพื่อการโฆษณาและการลงทุน

5. Mathematics

การเงิน ธุรกิจ งานก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง การแพทย์ หรืองานอะไรก็ตาม ต่างก็ต้องการบุคคลที่สามารถทำงานกับตัวเลขได้ทั้งนั้น  ยิ่งหากสายงานคุณเกี่ยวข้องกับตัวเลขเป็นหลักด้วยแล้ว คุณสามารถนำเสนอทักษะเฉพาะแยกย่อยอได้อีก เพื่อ resume ที่สวยงามของคุณ

 6. Project Management

ในปัจจุบัน สายงานมากมาย ต่างต้องการ ทักษะด้านการบริหารจัดการทั้งสิ้น ความสามารถในการบริหารจัดการงานที่คุณได้รับและเสร็จตามกำหนดเวลา นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ project management และไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือใดในการบริหารจัดการงานให้เสร็จลุล่วง ก็ล้วนแดงให้เห็นการจัดการที่ดีของคุณทั้งนั้น

7. Marketing

การตลาด มักจะเกี่ยวข้องกับการขายและการโปรโมทสินค้าและบริการ และแม้ว่าคุณอาจจะไม่ใช่นักการตลาดขององค์กร แต่บริษัทมากมายต่างก็ต้องการให้คุณมีทักษะนี้อย่างมีนัยยะสำคัญ  การวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้าและบริการ และสามารถนำเสนอให้เข้าใจได้ง่าย จะเป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งต่อคุณในการสมัครงาน

8. Administrative

แม้เนื้องานของคุณอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารสักเท่าไหร่ แต่รู้หรือไม่ว่า ทักษะนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณเช่นกัน ทักษะในการบริหาร มักจะเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่คุณต้องทำในตำแหน่งงานของคุณ เช่น การจัดการ การวางแผน การจัดลำดับเวลา การเขียนอีเมล รวมไปถึงการจัดการไฟล์เอกสาร นายจ้างย่อมอยากรู้ว่าคุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ในการทำงาน

9. Writing

งานโดยส่วนมาก มักเกี่ยวข้องกับการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนถึงลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน  การมีทักษะการเขียนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรค่าแก่การใส่ใน resume การเขียนอีเมลที่เต็มไปด้วย ข้อความที่ผิดหลักไวยกรณ์หรือการเลือกใช้โทนเสียงที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้คุณดูไม่ดี ดังนั้นตั้งใจเขียน resume และ cover letter ให้ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นแต้มต่อในการสมัครงาน

10. Foreign Languages

การพูดได้หลายภาษา เป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยให้คุณโดดเด่นจากผู้สมัครงานท่านอื่น และแม้ว่าตำแหน่งงานนั้นอาจจะไม่ต้องการคนที่พูดได้หลายภาษา แต่ทักษะนี้อาจทำให้คุณเป็นที่น่าดึงดูดในสายตานายจ้างและเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งในปัจจุบันงานในหลายตำแหน่ง มีแนวโน้มที่จะต้องการคนที่มีทักษะทางภาษามากขึ้น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ ดังนั้นฝึกฝนภาษาของคุณให้แข็งแกร่ง

อ้างอิง: flexjobs

สำหรับผู้อ่านท่านใดที่สนใจบทความเกี่ยวกับชีวิตการทำงาน ทักษะที่จำเป็นในอนาคต สามารถลงทะเบียนเพื่อรับอัพเดทข้อมูลข่าวสาร และบทความในอนาคต จาก Techsauce Thailand ได้ ที่นี่

No comment