Glassdoor เผย 10 ทักษะต้องมี! ในโลกการทำงานปี 2022 | Techsauce
Glassdoor เผย 10 ทักษะต้องมี! ในโลกการทำงานปี 2022

มีนาคม 15, 2022 | By Siramol Jiraporn

หลายบริษัทเริ่มยกเลิกข้อกำหนดในการสมัครงานว่าจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาออกไป จากการวิจัยล่าสุดโดย Harvard Business Review และ Emsi Burning Glass ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลตลาดแรงงาน เผยว่า นายจ้างลด Degree requirement สำหรับตำแหน่งที่ใช้ทักษะปานกลาง 46% และตำแหน่งที่ใช้ทักษะขั้นสูง 31%

ในขณะเดียวกันก็เพิ่มข้อกำหนดด้าน Soft skill ที่มีรายละเอียดมากขึ้น อีกทั้งยังมีการทดสอบ Hard skill ผ่านใบประกาศนียบัตร การประเมิน และวิธีอื่นๆ ที่เข้มงวดขึ้น จากกระแสดังกล่าวนี้เองทำให้เกิดคำถามขึ้นจากหลายๆ คนว่า “แล้วเราต้องมีทักษะอะไรในการทำงานทุกวันนี้บ้าง?”

ทักษะการทำงาน

เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะด้านการทำงานที่เป็นที่ต้องการต่อไปได้ Glassdoor จึงเผยทักษะที่ปรากฏอยู่ในโพสต์ตำแหน่งงานบนเว็บไซต์มากที่สุด โดยจะมีการพิจารณาจากศักยภาพในการหารายได้ คะแนนความพึงพอใจในงานโดยรวม และจำนวนตำแหน่งที่เปิดรับบน Glassdoor

งานที่อยู่อับดับแรกคืองานด้านเทคโนโลยี โดยมี Enterprise architect, Full stack engineer และ Data scientist ติดสามอันดับแรก จากข้อมูลทักษะที่ต้องมีของ Glassdoos นี้เอง จะช่วยให้เราปรับตัวเข้ากับข้อกำหนดของนายจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย จะมีทักษะอะไรบ้างตามไปดูกันได้เลย

Technical skill ที่ตลาดต้องการที่สุด

1. Machine learning: การมีความเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์และอัลกอริธึ่ม เพื่อนำมาเรียนรู้และปรับใช้ให้เข้ากับประสบการณ์ของผู้ใช้

2. Distributed computing: การเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์หลายๆ ระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้

3. Time series analysis: การวิเคราะห์ลำดับเวลา เพื่อดึงเอาข้อมูลสถิติและข้อมูลอื่นๆ ออกมา

4. Statistical modeling: การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สะท้อนสมมติฐานทางสถิติ 

5. Usability testing: การประเมินผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการกับผู้ใช้

Non-technical skill ที่ตลาดต้องการที่สุด

1. Product management: การดูแลผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การพัฒนาและการวางแผนไปจนถึงการดำเนินการและการกำหนดราคา

2. Contract administration: การวางแผน การเจรจาต่อรอง และการจัดการสัญญาที่ทำกับลูกค้า ผู้ขาย พาร์ทเนอร์ หรือพนักงาน

3. Project management: การดูแลจัดการทรัพยากรของบริษัท และนำทีมเพื่อให้โปรเจกต์สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

4. Business planning: การสร้างแผนงาน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการใส่ใจในรายละเอียด

5. Account management: การดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างการขายของบริษัท

Daniel Zhao นักเศรษฐศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโสของ Glassdoor กล่าวว่า ทักษะเหล่านี้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการสำหรับผู้ที่อยากคงความสามารถในการแข่งขันในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลไว้ เพื่อให้อยู่รอดในโลกปัจจุบัน 

อ้างอิง CNBC