ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN LIFE HACKS

กรกฎาคม 26, 2022 | By Connext Team

4 สัญญาณที่บ่งบอกว่า ลัทธิสมบูรณ์แบบนิยม (Perfectionism) หรือการรักความสมบูรณ์แบบมากเกินไปกำลังกลายเป็นพิษภัยแก่คุณในการทำงาน...

4 สัญญาณที่บ่งบอกว่า ลัทธิสมบูรณ์แบบนิยม (Perfectionism) หรือการรักความสมบูรณ์แบบมากเกินไปกำลังกลายเป็นพิษภัยแก่คุณในการทำงาน

กรกฎาคม 25, 2022 | By Connext Team

งานวิจัยทางจิตวิทยาจำนวนมากได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งรวมถึงผลกระทบเชิงบวก ความสุข และแรงจูงใจในแง่มุมต่างๆ ที่สัมพันธ์กับอาชีพ เช่น...

การรักและสนุกกับงานของตัวเองให้แค่ความสนุกสนานจริงหรือไม่ นักวิทยาศาสตร์มีคำตอบ!

กรกฎาคม 22, 2022 | By Connext Team

จากการสำรวจคนที่เกิดในปี 1997 หรือหลังจากนั้น ประมาณ 104 คนโดย Insider พบว่า Gen Z ส่วนใหญ่จะมีโทรศัพท์เครื่องแรกตอนอายุ 12 ปี ดังนั้น คนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี จึงมีแนวโน้มที่จะค้น...

ส่อง 3 พฤติกรรมด้านการเงินของคน Gen Z ที่คนเจนอื่นก็สามารถทำตามได้

กรกฎาคม 22, 2022 | By Connext Team

เป็นที่รู้กันว่าการอ่านหนังสือช่วยให้ข้อคิดดีๆ แก่เรา โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ที่กำลังเตรียมพร้อมเพื่อก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งของชีวิต วันนี้ ConNEXT รวบรวมหนังสือน่าอ่านที่ให้ข้อคิดและเคล็...

5 หนังสือน่าอ่านที่เด็กจบใหม่ไม่ควรพลาดก่อนก้าวไปสู่บทต่อไปของชีวิต