ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN LIFE HACKS

มีนาคม 23, 2023 | By Suchanan Songkhor

ในโลกของการทำงานการที่หัวหน้าให้ Feedback กับพนักงานหรือลูกทีมของตัวเองนั้นถือเป็นเรื่องปกติ แต่ในทางกลับกันหากพนักงานเป็นฝ่ายที่ต้องให้ Feedback กับหัวหน้าของตัวเองบ้างล่ะจะเป็นอย...

อยากปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น แต่รู้สึกกล้าๆ กลัวๆ ที่จะให้ Feedback กับหัวหน้า ทำอย่างไรดี?

มีนาคม 21, 2023 | By Suchanan Songkhor

วันดาวน์ซินโดรมโลกตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี การจัดตั้งวันดาวน์ซินโดรมโลกขึ้นมามีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ที่เป็นดาวน์ซินโดรม ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและความเท่าเทียมในส...

21 มีนา "วันดาวน์ซินโดรมโลก" พร้อมวันที่ทุกอย่างเปิดกว้างขึ้นเพื่อกลุ่มคนพิเศษ

มีนาคม 20, 2023 | By Connext Team

ความสุขเป็นสิ่งพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับองค์กรสหประชาชาติจึงตระหนักถึงความสำคัญของความสุขในชีวิตของผู้คนบนโลก และจัดตั้งวันแห่งความสุขสากลขึ้นมา เพราะทุกคนสมควรที่จะมีความสุขใ...

20 มีนาคม วันแห่งความสุขสากล เครื่องเตือนใจให้ทุกคนรู้จักชื่นชมและแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น

มีนาคม 17, 2023 | By Connext Team

การนอนหลับดูเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตของเราที่ถ้าพูดถึงก็คงจะฟังดูเป็นเรื่องที่ไร้สาระ แต่สำหรับผู้ที่พบเจอเกี่ยวกับปัญหาการนอนแล้ว กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับพวกเขามาก...

เพราะการนอนสำคัญต่อสุขภาพ มารู้จักกับ “วันนอนหลับโลก” หรือ “World Sleep Day” กัน!

มีนาคม 16, 2023 | By Suchanan Songkhor

หลังจากการเกิดวิกฤตโรคระบาด หลายบริษัทได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการทำงานที่ออฟฟิศ 100% มาเป็นการทำงานในรูปแบบ Hybrid หรือ Remote Working แทนแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ...

3 วิธีสร้าง Connection ให้ได้ผลแม้ต้องทำงานแบบ Remote Working