ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN LIFE HACKS

มิถุนายน 2, 2022 | By Connext Team

รู้หรือไม่? การกอดน้องแมวช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้น #สุขสันต์วันกอดแมวสากล (Hug Your Cat Day)...

รู้หรือไม่? การกอดน้องแมวช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้น #สุขสันต์วันกอดแมวสากล (Hug Your Cat Day)

พฤษภาคม 30, 2022 | By Connext Team

Getting Things Done หรือเรียกสั้นๆว่า GTD คือระบบการจัดการงานที่กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งถูกสร้างโดย David Allen โดยวิธีนี้สร้างขึ้นมาจากการอิงจากความจริงที่ว่า ยิ่งมีข้อมูลกลับเข้ามาใ...

Getting things done วิธีกำจัดงานกองใหญ่ให้เป็นระบบ ไม่เปลือง Energy