ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN LIFE HACKS

เมษายน 11, 2022 | By Siramol Jiraporn

Satya Nadella เตือน เลิกส่งอีเมลตอนดึกๆ เพราะอาจทำให้พนักงานเครียด และต้องใช้เวลาทำงานมากกว่าเดิม...

Satya Nadella เตือน เลิกส่งอีเมลตอนดึกๆ เพราะอาจทำให้พนักงานเครียด และต้องใช้เวลาทำงานมากกว่าเดิม

เมษายน 8, 2022 | By Siramol Jiraporn

ถ้าเป็นคุณจะเลือกอะไร ระหว่าง ‘ทำงานที่บ้านแบบถาวรแต่ได้เงินเดือนเท่าเดิม’ กับ ‘เข้าออฟฟิศแต่ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น’ ?...

ถ้าเข้าออฟฟิศแล้วได้เงินเดือนเพิ่ม จะยังอยากทำงานที่บ้านอยู่ไหม?

เมษายน 7, 2022 | By Siramol Jiraporn

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่นายจ้างจะต้องพัฒนากลยุทธ์ในการหาผู้สมัครให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้คนเก่งเข้าทำงานจริงๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กจบใหม่มีโอกาสเข้าสู่โลกการทำงานได้ง่ายขึ้น...

3 กลยุทธ์ เฟ้นหาเด็กจบใหม่โปรไฟล์ดี แบบไม่ให้หลุดรอดไปจากสายตา

เมษายน 5, 2022 | By Siramol Jiraporn

คนเราทำงานหาเงินเพื่อนำเงินมาใช้ชีวิตให้มีความสุข ไม่ใช่ใช้เงินไปกับการรักษาสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตของตัวเองที่เกิดขึ้นจากการทำงานมากเกินไป แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรทำงานกี่ชั...

3 สัญญาณว่าเรากำลังทำงานมากไป ถ้ามีครบตามนี้ ก็ควรพักก่อน