ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN LIFE HACKS

พฤษภาคม 28, 2021 | By Connext Team

สับสนกับชีวิต ไม่รู้จะเดินไปทางไหนดี? แนะนำ หนังสือดี 5 เล่ม ที่เด็กจบใหม่ควรอ่าน...

สับสนกับชีวิต ไม่รู้จะเดินไปทางไหนดี? แนะนำ หนังสือดี 5 เล่ม ที่เด็กจบใหม่ควรอ่าน

พฤษภาคม 21, 2021 | By Connext Team

ในโลกที่พยายามจะสร้าง ‘ความสมบูรณ์แบบ’ ที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมา ทั้งจากแนวคิด Beauty Standard ที่ต้องการให้เรางดงามตามอุดมคติของคนในสังคม หรือค่านิยมแปลกๆ ที่ทำให้เราแก่งแย่งชิงดีกับ...

Wabi-Sabi ปรัชญาชีวิตของชาวญี่ปุ่น ที่สอนให้รู้จักคุณค่าของความไม่สมบูรณ์แบบแห่งชีวิต

พฤษภาคม 20, 2021 | By Connext Team

Niksen ศิลปะการใช้ชีวิตของชาวดัตช์ ที่เชื่อว่าการไม่ทำอะไรเลยเป็นบางเวลาจะทำให้ชีวิตเป็นสุข...

Niksen ศิลปะการใช้ชีวิตของชาวดัตช์ ที่เชื่อว่าการไม่ทำอะไรเลยเป็นบางเวลาจะทำให้ชีวิตเป็นสุข

พฤษภาคม 18, 2021 | By Connext Team

แนะนำ 7 หนังสือน่าอ่านช่วงกักตัวอยู่บ้าน ที่จะช่วยเยียวยา ผ่อนคลาย ค้นหาเป้าหมายในชีวิต...

แนะนำ 7 หนังสือน่าอ่านช่วงกักตัวอยู่บ้าน ที่จะช่วยเยียวยา ผ่อนคลาย ค้นหาเป้าหมายในชีวิต