ตอนนี้ ประเทศไทยมีผู้ให้บริการ e-Money ทั้งหมดกี่รายแล้ว? | Techsauce

ตอนนี้ ประเทศไทยมีผู้ให้บริการ e-Money ทั้งหมดกี่รายแล้ว?

จาก Section "Introduction CTC2018 & 2018 Trends : ENTREPENEUR" ในงาน Creative Talk Conference 2018 คุณพรทิพย์ กองชุน COO Jitta ได้แสดงถึงความกังวลต่อผู้ให้บริการ e-Wallet, e-Payment หรือ e-Money ที่มีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของแต่ละผู้ใช้บริการมาใช้เป็นจำนวนมากตามไปด้วย

คำถามที่ชวนคิดและชวนไปค้นหาข้อมูลต่อคือ "ตอนนี้มีผู้ให้บริการดังกล่าวอยู่กี่ราย?" เราจะพาไปหาคำตอบกันครับ

คุณพรทิพย์ กองชุน COO Jitta / Photo: Creative Talk Conference 2018

คำตอบต้องไปดูในเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงก์ชาติ กันครับ ...แต่ก่อนอื่น ๆ พาไปดูคำนิยามของ "เงินอิเล็กทรอนิกส์" หรือ "e-Money" โดยแบงก์ชาติให้คำนิยามว่า

“เงินอิเล็กทรอนิกส์” (e-Money) หมายถึง มูลค่าเงินที่บันทึกในชิพคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในบัตรพลาสติก หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือเงินที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการได้ชำระเงินล่วงหน้าแก่ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้บริการสามารถนำไปใช้ชาระค่าสินค้า ค่าบริการแทนการชำระด้วยเงินสดตามร้านค้าที่รับชำระ

ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Money แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 • e-Money บัญชี ก - เป็นการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ซื้อสินค้าหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ให้บริการเพียงรายเดียว นอกจากนี้ มีผู้ให้บริการที่ได้รับยกเว้น เช่น บัตร e-Money ที่ใช้ซื้ออาหารในศูนย์อาหารตามห้างสรรพสินค้า
 • e-Money บัญชี ข - เป็นการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ให้บริการหลายราย ณ สถานที่ที่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน ได้แก่
  • ธุรกิจ Franchise หรือตัวแทนการจัดจำหน่าย ซึ่งมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าเดียวกัน เช่น ปั๊มน้ามัน
  • ธุรกิจที่มีรูปแบบการให้บริการเดียวกัน เช่น ระบบขนส่งมวลชน
  • ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดำเนินนโยบาย บริหารจัดการในลักษณะกลุ่มเดียวกัน เช่น กิจการในเครือ
  • ธุรกิจที่ประกอบกิจการอยู่ในบริเวณหรือพื้นที่การจัดจำหน่ายเดียวกัน เช่น ศูนย์การค้า
 • e-Money บัญชี ค - เป็นการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ให้บริการหลายราย โดยไม่จำกัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน เช่น การนำไปใช้ชำระค่าสินค้า/ค่าบริการที่จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต หรือตามร้านค้าที่รับชำระด้วย e-Money เป็นต้น

ข้อมูลจากแบงก์ชาติ เมื่อ 14 ธันวาคม 2560 ระบุว่ามีผู้ให้บริการอยู่เป็นจำนวน 30 ราย แบ่งออกได้ดังนี้

 • e-Money บัญชี ก มี 1 ราย ได้แก่
  • บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด (ชื่อทางการค้า: BTT Blue Card)
 • e-Money บัญชี ข มี 7 ราย ได้แก่
  • บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (ชื่อทางการค้า: ไอแอมบีทู/I am B2)
  • บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (ชื่อทางการค้า: star CASH)
  • บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ชื่อทางการค้า: BEM, M)
  • บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) (ชื่อทางการค้า: MCASH)
  • บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ชื่อทางการค้า: BTS Sky Smartpass)
  • บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (ชื่อทางการค้า: Central Gift Card)
  • บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) (ชื่อทางการค้า: ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์)
 • e-Money บัญชี ค
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ชื่อทางการค้า: บัตรเงินสดเชลล์)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ชื่อทางการค้า: KTB e-Money Card, KTB e-Money Gift Card, Welfare Card/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ชื่อทางการค้า: Krungsri Gift Card)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ชื่อทางการค้า: K+ WALLET, K-Cash Card, PTT TOP-UP CARD, PTT Privilege Card, Bangchak Cash Card)
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB (ชื่อทางการค้า: ESSO Prepaid Card, PTT Top up Card, PTT Prepaid Plus Card, Bangchak Prepaid Card)
  • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ชื่อทางการค้า: TISCO Direct Purse)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อทางการค้า: SCB Virtual Prepaid Card, SCB CASH, SCB EASY APPLICATION, SCB UP2ME)
  • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (ชื่อทางการค้า: True Money Wallet)
  • บริษัท ทีทูพี จำกัด (ชื่อทางการค้า: DeepPocket, Samsung Galaxy Gift Card)
  • บริษัท ทูซีทูพี พลัส (ประเทศไทย) จำกัด (ยังไม่มีชื่อทางการค้า)
  • บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด (ชื่อทางการค้า: Thai Smart Card Co., Ltd., Smart Purse, Smart Plus, all smart pay)
  • บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (ชื่อทางการค้า: แรบบิท/rabbit)
  • บริษัท เพย์สบาย จำกัด (ชื่อทางการค้า: Paysbuy)
  • บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ชื่อทางการค้า: Be Wallet, บุญเติม)
  • บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด (ชื่อทางการค้า: Rabbit LINE Pay)
  • บริษัท เอ็มโอแอล เพย์เมนท์ จำกัด (ชื่อทางการค้า: zGoldMOLPoints, โซนี่ เพลย์สเตชั่นพลัส, โซนี่ เพลย์สเตชั่น พรีเพดการ์ด)
  • บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด (ชื่อทางการค้า: บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด)
  • บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด (ชื่อทางการค้า: บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด, mPAY)
  • บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อทางการค้า: AirPay)
  • บริษัท ไอพี เพย์เมนท์ โซลูชั่น จำกัด (ชื่อทางการค้า: PayforU)
  • บริษัท เฮลโลเพย์ จำกัด (ชื่อทางการค้า: LAZADA WALLET powered by helloPay)

สุดท้าย คุณพรทิพย์ ให้แสดงความเห็นว่า "ในอนาคตอาจจะมี Startup เข้ามาแก้ปัญหา [ผู้ให้บริการ e-Money ที่มีมากราย] ตรงนี้"

อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (1), (2), (3) และ (4)

RELATED ARTICLE

Responsive image

แต้มต่อของไทย ในสมรภูมิ EV ภูมิภาค เมื่อ BYD, FORD และแบรนด์อื่นๆ หนุนไทยเป็นฐานการผลิต

ปฏิเสธไม่ได้ที่รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV เป็นกระแสความนิยมเกินต้านทาน รถ EV เปรียบเป็นตัวแทนของนวัตกรรมที่ผสมกระแสการรักโลก ในยุคที่เม็ดเงินการลงทุนกำลังไหลไปในทิศทางที่ต้องตอบโจทย์เรื่อ...

Responsive image

ก้าวต่อไปของ YouTube กับการเปิดพื้นที่สร้างรายได้ เดินหน้าดึงดูดครีเอเตอร์และศิลปินจาก Tiktok

Youtube เปิดช่องทางการทำรายได้ใหม่สำหรับครีเอเตอร์ นำเสนอ Partner Program ในการสร้างรายได้บน YouTube ทั้งการมีส่วนร่วมครีเอทีฟคอนเทนต์และโฆษณาต่างๆ สำหรับเหล่าครีเอเตอร์และศิลปินจำ...

Responsive image

รู้จัก Braze แพลตฟอร์มเชื่อมต่อลูกค้ากับแบรนด์ เบื้องหลังการสร้าง Customer Engagement ด้วย Data ในแบรนด์ดัง

ชวนรู้จัก Braze แพลตฟอร์มผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จด้านการตลาดของหลายธุรกิจ พร้อมส่องข้อมูลของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทิศทางตลาดที่แบรนด์ต้องทำต่อจากนี้ และความน่าสนใจของการนำ Data ไ...