LATEST IN TECH & BIZ

6 เคล็ดลับในการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ให้ประสบความสำเร็จ

วิธีการเตรียมตัวในการจับคู่ทางธุรกิจ Business Matching ให้ออกมามีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

มายาคติของ Design และ Design Thinking เมื่อการออกแบบไม่ได้เป็นแค่เรื่องของศิลปะ

Massimo Ingegno ผู้อำนวยการของ Thammasat Design Center (TDC) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Behavior Design และ Gamification จะมาเล่าว่าอะไรที่ยังเป็นมายาคติของผู้คนส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงการออกแบบ...

จัดงานเลี้ยง งานประชุมอย่างไร ให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา

ช่วงนี้ใครที่กำลังจะมีงานแต่งงาน งานเลี้ยง หรือจัดประชุม สัมมนาต่างๆ รวมถึงผู้ที่ต้องไปร่วมงานเองก็คงกังวลไปตามๆ กัน เพราะไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาด ทำให้ต่างคนต่างไม่อยากออกไปในที่ท...

จริงหรือไม่ ? คนไทยเริ่มห่วงความปลอดภัยในข้อมูลมากขึ้น

We are Social จึงทำการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติม ผลคือเมื่อเทียบกับชาวโลกแล้ว ชาวไทยมีการช็อปออนไลน์และใช้อินเตอร์เน็ตในอัตราที่สูงมากเป็นอันดับต้นๆของโลก และมีควา...

ผู้บริโภคว่าอย่างไรกับการมาถึงของ PDPA ?

ผู้บริโภคตื่นตัวแค่ไหน คิดอย่างไรกับพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพ.ค.63 นี้ ผู้บริโภคคาดหวังอะไรและจะอ่านเงื่อนไขยาวๆเหล่านั้นหรือไม่ เขาไม่ชอบอ่านกั...

ผู้เชี่ยวชาญแนะ do and don't ในการทำ Agile เปลี่ยนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

Techsauce จะมาสรุปให้เข้าใจกันอีกทีว่า Agile ทำอะไรได้บ้าง ใช้งานอย่างไร และเราพร้อมแค่ไหนที่จะนำมาประยุกต์กับองค์กรของคุณ โดย Shane Hastie ผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile และ Director of A...

JOB