LATEST IN TECH & BIZ

อยากอยู่รอดก็ต้องขายเป็น มาดูวิธีขายของแบบอีลอน มัสก์กัน

เฮอร์แมน เมลวิลล์เขียนนิยายอมตะโมบี้ ดิ๊กขึ้นมา แต่ชั่วชีวิตของเขาต้องประสบปัญหาการเงิน กว่าโมบี้ ดิ๊กจะโด่งดังก็เป็นตอนที่เขาได้จากโลกนี้ไปแล้ว...

แย้มแนวคิดนวัตกรรมแซ่บๆ จาก 5 Startup team ใน PTT Tech Savvy Agent

Techsauce ได้รับโอกาสให้ร่วมพูดคุยกับ 5 Startup team ตัวแทนของผู้เข้าร่วมโครงการ PTT Tech Savvy Agent โครงการ Internal Startup ที่โดดเด่นมากของ ปตท. มาให้ติดตามกัน...

'4 โหมด โหด มัน เฮฮา วิชาการ' กับ ASEAN Startup Hackathon และก้าวต่อไปสู่ depa Accelerator Program

depa ร่วมกับ Partner จัดการแข่งขันค้นหา Digital Startup ที่มี Solution ช่วยพัฒนาเมืองให้ดีขึ้น โดยมีรูปแบบการเเข่งขันที่มีความเชื่อมโยงของโจทย์ที่ใช้ในการเเข่งและช่วงเวลาที่ต่อเนื่...

เมื่อ Cloud Technology ส่งผลต่อลูกค้า ผู้ให้บริการจึงเดินหน้าสู่ Business Transformation ดังกรณีศึกษาของ Veritas

Cloud Technology ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในยุคปัจจุบันอย่างมาก จนส่งผลต่อผู้ให้บริการที่ต้องหันมาปรับตัวด้วยแนวทาง Business Transformation ซึ่งต้องตอบโจท...

B2B ก็ทำ Digital Marketing ได้! Content Shifu เผยวิธีคิดเพื่อการตลาดระหว่างธุรกิจ

Content Shifu ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing จัดงาน “B2B Digital Marketing Talk: Getting Your Company Ready for 2020” นำเสนอความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับการค้าระหว่างธุรกิจแบ...

JWD เปิดคลังห้องเย็นโรโบติกส์รับฝากสินค้าแห่งแรกในไทย รับเทรนด์ธุรกิจอาหารขยายตัวต่อเนื่อง

ปัจจุบันดูเหมือนว่าอาหารจะเป็นกลายเป็นเทรนด์ของธุรกิจที่ไม่มีวันตาย แต่เป็นธุรกิจที่ต้องเคลื่อนไหวและปรับตัวให้ไวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งแน่นอนว่าธุ...

JOB