ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN PERSONAL FINANCE

กุมภาพันธ์ 23, 2024 | By Connext Team

สำหรับ Gen Z หนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่สุดคงไม่หนีพ้นเรื่องเงินแต่สงสัยไหมว่าแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ฐานะทางการเงินของเรายังไม่มั่นคง? หลายคนอาจคิดว่าเป็นเพราะนิสัยใช้เงินฟุ่มเฟือย ...

จริงไหม? Gen Z มีโอกาสมากกว่าคนรุ่นก่อน แต่กลับไม่มีความมั่นคงด้านการเงิน

กุมภาพันธ์ 23, 2024 | By Suchanan Songkhor

มนุษย์เงินเดือน หลายคนอาจไม่รู้ว่ามีสิทธิ์ ได้รับเงินชดเชยสองทาง หากลาออก ถูกเลิกจ้าง หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เงินนี้มาจากนายจ้าง และประกันสังคม (Lay off)...

โดน Lay off ตกงาน ว่างงาน จะได้รับสิทธิชดเชยอะไรบ้างจากประกันสังคม

กุมภาพันธ์ 19, 2024 | By Connext Team

ลองทำมาทุกวิธี ปัญหาเรื่องเงินก็ยังไม่หมดไปสักที ใช้เงินน้อยลงก็แล้ว พยายามเก็บออมก็แล้ว แต่ก็เหมือนว่าจะไม่มีอะไรดีขึ้นแถมยังเครียดเพิ่มอีก ใครที่กำลังรู้สึกแบบนี้อย่าเพิ่งถอดใจ C...

5 คำแนะนำด้านการเงินจาก Warren Buffett ที่ช่วยปลดล็อกสกิลทองทางการเงิน

กุมภาพันธ์ 16, 2024 | By Suchanan Songkhor

เงิน (Money) เป็นส่วนสำคัญในชีวิตที่เราไม่สามารถปฎิเสธได้ เพราะไม่ว่าจะหยิบจับอะไร ทุกอย่างจำเป็นต้องใช้เงินหมด จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราจำเป็นต้องทำงาน หาเงิน เพื่อมาใช้จ่ายในชีวิต...

คนที่ประสบความสำเร็จระดับโลก เขามีแนวคิดเรื่อง Money อย่างไร?

กุมภาพันธ์ 14, 2024 | By Chanapa Siricheevakesorn

จริงหรอ? Gen Z เกือบครึ่งให้ความสำคัญกับ "ความมั่นคงทางการเงิน" มากกว่า "ความถูกใจในรูปลักษณ์ภายนอก" ในการเลือกคู่รัก ต้นเหตุจากพิษเศรษฐกิจ ทั้งโควิด ทั้งเงินเฟ้อ ทำให้ต้องคิดยาว ๆ...

ผลสำรวจชี้ Gen Z เลือกคบคนรู้ใจจาก ‘สถานะการเงิน’ มากกว่า ’หน้าตา‘