Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Suchanan Songkhor

suchanan-songkhor


บทความที่ Published (90)

อยากปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น แต่รู้สึกกล้าๆ กลัวๆ ที่จะให้ Feedback กับหัวหน้า ทำอย่างไรดี?

ในโลกของการทำงานการที่หัวหน้าให้ Feedback กับพนักงานหรือลูกทีมของตัวเองนั้นถือเป็นเรื่องปกติ แต่ในทางกลับกันหากพนักงานเป็นฝ่ายที่ต้องให้ Feedback กับหัวหน้าของตัวเองบ้างล่ะจะเป็นอย...

21 มีนา "วันดาวน์ซินโดรมโลก" พร้อมวันที่ทุกอย่างเปิดกว้างขึ้นเพื่อกลุ่มคนพิเศษ

วันดาวน์ซินโดรมโลกตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี การจัดตั้งวันดาวน์ซินโดรมโลกขึ้นมามีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ที่เป็นดาวน์ซินโดรม ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและความเท่าเทียมในส...

3 วิธีสร้าง Connection ให้ได้ผลแม้ต้องทำงานแบบ Remote Working

หลังจากการเกิดวิกฤตโรคระบาด หลายบริษัทได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการทำงานที่ออฟฟิศ 100% มาเป็นการทำงานในรูปแบบ Hybrid หรือ Remote Working แทนแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ...

รู้จัก Career Cushioning เทรนด์หางานสำรองสำหรับมนุษย์เงินเดือน ก่อนจะโดน Layoff หรือตกงานไม่รู้ตัว!

แน่นอนว่าการหางานสำรองไม่ใช่เรื่องใหม่ที่พึ่งเกิดขึ้น แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงฝืดเคือง จากผล กระทบของวิกฤตโรคระบาด ทำให้พนักงานหลายคนรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำอยู่ไม่มั่นคงเหมือนท...

3 มีนา วันขอบคุณพนักงานแห่งชาติ หนึ่งในวันที่นายจ้างควรให้ความสนใจ

“ขอบคุณ” เป็นคำพูดง่ายๆ ที่ใครได้ยินต่างก็ต้องรู้สึกดี แต่เชื่อไหมว่ายังมีนายจ้างอีกหลายคนที่คิดว่า “ทำไมเราต้องขอบคุณพนักงาน” ในเมื่อพนักงานเป็นคนตัดสินใจมาทำงานกับองค์กรเอง แล้วอ...