Techsaucier คืออะไร

กลุ่มคนที่อยากมีส่วนร่วมในการสร้าง Ecosystem ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจให้แข็งแรงด้วยการถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ไปจนถึงเทคนิคในการ transform ตัวบุคคล บริษัท ไปจนถึงองค์กรในยุคดิจิทัลผ่านงานเขียนและงานสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ขอแค่คุณมีความสนใจในเรื่องราวของ Tech และ Business คุณก็สามารถร่วมอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปกับเราและทำให้ Ecosystem ของไทยไปได้ไกลยิ่งขึ้นในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ทำไมเราจึงเปิดพื้นที่ให้กับ Tech Saucier

If you have knowledge, let others light their candles in it.
– Margaret Fuller

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา Techsauce มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำเสนอ Content ที่มีประโยชน์และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการ Tech ในโลกธุรกิจ ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พลังแห่งการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ และ Know-how ต่างๆ นั้นสามารถส่งอิทธิพลต่อ Ecosystem ได้จริง และเรายังเป็นสื่อไทยรายแรกที่จัดงาน Tech Conference เชื่อมต่อคนเอเชียและคนทั่วโลก วันนี้ ในยุคที่ Content อยู่รอบตัวเราทุกหนแห่ง เราเชื่อว่าบรรดา Startup, ผู้ประกอบการ, นักลงทุน, บริษัท, SMBs, องค์กร, Developer, นักเรียน, อาจารย์ หรือใครก็ตามที่มีใจรัก และมีความตั้งใจจริงที่จะแสวงหาความรู้และแบ่งปันให้กับผู้อื่น ก็สามารถมีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อน Ecosystem นี้ได้ แล้วทุกคนจะได้เห็นวงการ Tech & BIZ ในประเทศเติบโตไป ในทางที่ดีขึ้นพร้อมๆ กัน

วันนี้ ในยุคที่ Content อยู่รอบตัวเราทุกหนแห่ง เราเชื่อว่าบรรดา Startup, ผู้ประกอบการ, นักลงทุน, บริษัท, SMBs, องค์กร, Developer, นักเรียน, อาจารย์ หรือใครก็ตามที่มีใจรัก และมีความตั้งใจจริงที่จะแสวงหาความรู้และแบ่งปันให้กับผู้อื่น ก็สามารถมีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อน Ecosystem นี้ได้ แล้วทุกคนจะได้เห็นวงการ Tech & BIZ ในประเทศเติบโตไป ในทางที่ดีขึ้นพร้อมๆ กัน

เป็น Tech Saucier กับเราแล้วได้อะไร ?

Exclusive for Tech Saucier

มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมพบปะกับคนใน Community เข้าร่วม Workshop ที่จะความรู้ในด้านต่างๆ ที่สนใจให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทักษะการเขียน Content มีโอกาสรับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดพิเศษก่อนใคร

Stay Connected

ได้รู้จักกับกลุ่มคนที่สนใจเรื่องเดียวกันทั้งในไทย ระดับภูมิภาค และทั่วโลก ได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มผู้อ่านกว่า 500,000 คนต่อเดือน

Ecosystem Builder

เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและขับเคลื่อน Ecosystem ที่เต็มไปด้วยความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจ ได้ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับคนใน Ecosystem

Next Level of Self Development

ใช้เวลาอย่างมีค่าในการพัฒนาตัวเอง เพิ่มโอกาสในการพัฒนาสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพ กูรูในด้านต่างๆ หรือแม้แต่เป็น Ecosystem Leader

Writing Guideline

คุณสมบัติ

 • เขียนบทความด้วยสำนวนของตนเอง
 • สามารถเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง และตรวจสอบการสะกดอย่างละเอียด
 • สามารถเล่าเรื่องที่เขียนโดยมีข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเสมอ

ขอบเขตเนื้อหา

 • เนื้อหาเชิงเทคโนโลยี การแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ จาก Industry ต่างๆ เช่น AgTech BioTech , EdTech , EnergyTech , FinTech , FoodTech , HealthTech , PropTech , InsurTech
 • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Startup
 • เนื้อหาเชิงธุรกิจ เช่น Digital Transformation , Corporate Innovation , ธุรกิจ SMEs , ธุรกิจครอบครัว
 • เนื้อหาเชิงวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ

การใส่ภาพประกอบ

 • หากเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ เช่น ภาพจากเว็บต่างประเทศ ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของภาพใต้ภาพทุกครั้ง พร้อมระบุชื่อผู้ถ่าย (หากมี)
 • ตั้งค่าความละเอียดภาพ โดยความกว้างมีขนาดไม่เกิน 800 px

การพิจารณาเผยแพร่เนื้อหา

 • Techsauce จะเป็นผู้คัดกรองเนื้อหาก่อนเผยแพร่
 • ห้ามมีการโฆษณาบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆลงในบทความ หากเนื้อหาเข้าข่ายการโฆษณา Techsauce จะไม่เผยแพร่บทความนั้น

Terms & Conditions

 1. การกดส่งหรือ submit บทความนั้นถือเป็นการยินยอมให้ Techsauce สามารถใช้เนื้อหา แก้ไข และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม (หากมีการเปลี่ยนแปลงใดที่ถือเป็นสาระสำคัญของบทความทีมงานของเทคซอสจะทำการแจ้งให้ผู้เขียนทราบก่อนดำเนินการ)
 2. บทความจะต้องไม่เป็นการโฆษณาบุคคลหรือผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ในเนื้อความทั้งสิ้น
 3. บทความจะต้องไม่เป็นการว่าร้ายหรือใส่ความแก่บุคคลอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นใด ตลอดจนเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ
 4. บทความจะต้องไม่พาดพิงถึงกษัตริย์และราชวงศ์อันเป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 5. บทความจะต้องใช้ภาษาที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่สู่สาธารณะชน โดยหลีกเหลี่ยงการใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือคำไม่สุภาพ
 6. หากมีการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลภายนอก ต้องอ้างอิงกลับไปที่ source ต้นทาง โดยไม่ควรมีการคัดลอกหรือดัดแปลงจากต้นฉบับโดยไม่มีการอ้างอิง (plagiarism)
 7. บทความจะต้องได้รับการ review และ approve จากทีม editor ของ Techsauce ก่อนการจัดลำดับในการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์
 8. บทความบนเว็บไซต์ จะถือตาม Creative Commons Attribution 4.0 International Public License เป็นหลักหลังการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์

Meet the Techsauce Team