LATEST IN CORP INNOV

แนวคิดเช่นไร ที่ทำให้ AIS เดินหน้าสู่การเป็นบริษัทที่อายุ 100 ปี บนเส้นทาง Sustainable Development

Sustainable Development (SD) ที่ AIS ผลักดันคือการสร้างความยั่งยืนผ่านแนวทาง “ลดความเสี่ยงและสร้างโอกาส” ที่หวังนำพาให้ AIS อยู่ถึง 100 ปี และเป็น Digital life service provider ที่จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้นถึง 400,000 คนภายใน 3 ปีข้างหน้า

เรียนรู้บทบาทงานด้าน Sustainability และแนวทางพัฒนาของ Thai AirAsia ที่ยึด Low- cost เป็นหัวใจหลัก

Sustainability มีบทบาทมาขึ้น จนองค์กรต่าง ๆ มีผู้บริหารหลายระดับมาเป็นเจ้าภาพดูแล Sustainable Development (SD) ให้เป็นรูปธรรม ดังเช่นThai AirAsia ที่ยึด Low- cost เป็นแก่น ผลักดัน ...

คุยกับ ดร. ภากร ปีตธวัชชัย การพัฒนาอย่างยั่งยืน กับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นมากกว่าแหล่งระดมทุน

บทความนี้ Techsauce มีโอกาสได้สัมภาษณ์ ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดความยั่งยืน แล...

สำรวจ Smart Farming แบบเกษตรกรรมครบวงจร ของ KUBOTA ที่ฉลาดขึ้นด้วย IoT

Smart Farming เป็นโจทย์ใหญ่ที่บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การสนับสนุน โดยเน้นพัฒนาแนวทางการเกษตรครบวงจรหรือ KUBOTA Agri Solution (KAS) ซึ่งฉลาดขึ้นด้วยเทคโนโลยี loT รวม...

Design Thinking อยู่เบื้องหลังการแก้ pain point ให้ลูกค้าของเมืองไทยฯ ต่อยอดสู่ MTL Click

Design Thinking ถูกนำมาใช้แก้ pain point ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งล่าสุดสามารถต่อยอดสู่การพัฒนา digital platform ที่รวมทุกบริการด้านกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหนึ่งเดียว คือ MTL Click โดยที...

GC ธุรกิจปิโตรเคมีไทย กับการใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy 'กลยุทธ์แห่งความยั่งยืน'

บทความนี้ Techsauce ได้สัมภาษณ์พิเศษ ‘ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมาสานต่อ และต่อยอด การดำเนินงานของ GC ไปในทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการนำแนวคิด Circul...

JOB