PODCAST

ใช้ Digital เพื่อ Self Care สู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรแห่งคุณค่า

การถูก Disrupt ในวงการการแพทย์เป็นอย่างไร ? การคิดและทำตามแบบเก่าอาจไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง แล้วแนวทางของการประยุกต์ใช้ Digital จะทำอย่างไรได้บ้าง ? เพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรแห่งคุณค่า ดังสโลแกนที่ว่า ‘เราไม่อยากให้ใครป่วย’ Techsauce คุยกับ

ทำงานให้สนุกและรักในสิ่งที่ทำ วิธีการใช้ชีวิตในแบบผู้บริหารหญิงแกร่งของ IBM

ความท้าทายของการทำงานในเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร ? ทำอย่างไรเพื่อให้คนในองค์กรยอมรับผู้บริหารใหม่ วิธีจัดการชีวิตและเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จคืออะไร ? Techsauce คุยก...

เมื่อเทคโนโลยีสำคัญต่ออาชีพ จะพัฒนา Upskill - Reskill อย่างไร ?

เมื่อความไม่แน่นอนกลายเป็นความปกติของโลกใบนี้ ดังนั้น คน จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการ Upskill และ Reskill อย่างสม่ำเสมอ ผ่านการมี mindset ให้เป็นคน ‘เรียนรู้ตลอดชีวิต’ Exec Ins...

จุดเริ่มต้นเพื่อช่วยเหลือคนตัวเล็ก เกิดขึ้นเป็น Robinhood

จุดเริ่มต้นของการทำแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยเหลือร้านค้าเล็ก ๆ เป็นอย่างไร ? ความแตกต่างของ Robinhood มีอะไร และมีจุดเด่นอย่างไรบ้าง ? ซึ่งนอกจากจะช่วยเหลือร้านค้าแล้ว ยัง Reskill พนักงา...

คุยกับหนูเนย COVID-19 เปลี่ยนโลกเทคโนโลยีอย่างไร?

เมื่อ COVID-19 เป็นตัวเร่งให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน และสร้างข้อจำกัดบางอย่างให้กับเรา เทคโนโลยีในปี 2021 จะถูกปรับเปลี่ยนไปอย่าง อะไรคือสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ พูดคุยกับหนูเนย สิ...

Resilience และ Sustainable กลยุทธ์ของกรุงศรี ในวันที่โลกการเงินเปลี่ยน

การปรับแผนกลยุทธ์เมื่อต้องเจอกับวิกฤติ COVID-19 มีแนวทางอย่างไร ? เรียนรู้เรื่องการพัฒนาคนด้วยความร่วมมือกับ MUFG ด้วย Sharing best practice และ Sustainability ในนิยามของธนาคารกรุง...

JOB