PODCAST

DITP กับบทบาทการส่งเสริมผู้ประกอบการและการส่งเสริม GovTech ในประเทศไทย

Big Data ของหน่วยงานภาครัฐ จะถูกนำมาขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด? DITP ส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างไร ? สามารถนำ Big Data มาประยุกต์ใช้อย่างไรกับการทำงานอย่างไรได้บ้าง? เรียนรู้การแก้ปัญหาและความท้าทายใน Digital Transformation เรื่องการจัดการค

'ญนน์ โภคทรัพย์' แห่ง Central Retail กับการทำธุรกิจแบบ 1+1 = 11 และกลยุทธ์ 3 ปรับ 3 เปลี่ยน

“ในช่วงวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา ผมเป็นคนที่ตกใจน้อยที่สุด” คุณญนน์ กล่าวกับ Techsauce ถึงการรับมือในช่วงล็อคดาวน์ที่ผ่านมา เขากล่าวว่า เจ้าของธุรกิจนั้นต้องมองเหรียญ 2 ด้าน ในวิกฤต...

จะทำ Digital Transformation วัฒนธรรมองค์กร และผู้บริหาร พร้อมแค่ไหน? ถอดบทเรียน GC

เส้นทาง Digital transformation ของ GC เป็นอย่างไร? Cultureองค์กร ปัจจัยสำคัญของการทำธุรกิจ Digital transformation ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารเป็นส่วนสำคัญ ว่าจะกลายเป็นการขัดขวา...

CEO ปตท. กับการปลุกปั้น วังจันทร์วัลเลย์ เมืองนวัตกรรมแห่งใหม่

วังจันทร์วัลเลย์ พื้นที่พัฒนาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม เป็นอย่างไร? ประโยชน์ที่จะได้รับในพื้นที่แห่งนี้มีอะไรบ้าง? พร้อมเรียนรู้การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ 4R กับบทบาทของผู้นำคนท...

Esports กับข้อคำถามถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก

เราทุกคนรู้ว่า Esports เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องได้รับการผลักดัน แต่หากถามจริงๆ แล้ว โจทย์ของการผลักดัน Esports จริงๆ แล้วควรจะเป็นเรื่องใดกันแน่ ใน Live session นี้ ต...

บทเรียนชีวิต - ธุรกิจ ของ ‘เฮียฮ้อ’ กับการเป็น ‘ผู้รอด’ ในทุกสมรภูมิ Disruption

ไม่ว่าจะธุรกิจเพลง ทีวี บริษัท RS ปรับกลยุทธ์ต่อสู้ในธุรกิจที่ถูก Disruption มาตลอด จนถึงวันนี้คือการแบรนด์ ขายสินค้า RS ทำอย่างไร? และอาณาจักรนี้ในมือเฮียฮ้อ กำลังทำอะไรอยู่บ้าง? ...

JOB