LATEST IN EXEC INSIGHT

Project-Based Mindset ช่วยพัฒนาคนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

เมื่อองค์กรต้องการที่จะ Transform ตัวเองไปสู่การเป็น Corporate Innovation สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญเพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนได้สำเร็จ ก็คือ การพัฒนาคนในองค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

กุญแจในการทำ CRM ในธุรกิจอสังหา ฯ ให้ประสบความสำเร็จ คือ ‘ต้องเข้าใจลูกค้า’

CRM เป็นเรื่องของการจัดการด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร โดยที่สามารถจำแนกการให้บริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความมั่นคงต่อกัน...

e-Sports ธุรกิจดาวรุ่งกับโอกาสเติบโตเทียบชั้นสากล

e-Sports กลายเป็นธุรกิจดาวรุ่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วในยุค Digital จากแรงผลักการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านระบบ online จนสามารถยกระดับเป็นอาชีพและสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ...

DNA Transformation สร้างได้ไม่ยาก เพียงแค่เข้าใจเป้าหมาย

DNA Transformation เป็นโครงการที่ IRPC ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ด้วยมองว่าเป็นเครื่องมือที่จะสร้างเสริมให้คนในองค์กรมีคุณลักษณะ 7 ประการ ซึ่งเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนยุทธศา...

Corporate Cultural Evolution ในยุค Digital Transformation

Digital Transformation ต้องพึ่งพา Corporate Cultural Evolution หรือการปฏิวัติวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากรที่เป็นฟันเฟืองหลักสามารถก้าวข้ามแบบทดสอบครั้งใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงด้านดิ...

Libra coin กับบทบาทต่ออนาคตการเงินโลก

Libra coin สกุลเงิน Cryptocurrency ใหม่แกะกล่องที่แจ้งเกิดโดย Facebook เป็นประเด็นร้อนแรงที่ผู้คนต่างจับจ้องในช่วงที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้คนตัวเล็ก ซึ่งไม่มีแม้แต่บัญชี...

JOB