Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN VIDEO

Krungsri Tech Day 2023 กรุงศรีเคลื่อนทัพนวัตกรรมสู่โลกการเงินแห่งอนาคต

Krungsri Tech Day 2023 กรุงศรีเคลื่อนทัพนวัตกรรมสู่โลกการเงินแห่งอนาคต ย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและช่วยให้ธุรกิจเติบโตอ...

นวัตกรรม อีกหนึ่งความหวังในการเติบโตของประเทศไทย | Exec Insight EP.73

Techsauce ได้รับโอกาสพิเศษในการพูดคุยกับ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA พูดคุยถึงแนวทางและภารกิจหลักในการผลักดันนวัตกรรม รวมถึงการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายเข้าไปใน...

เชื่อมความคิด ฝังชิปในสมอง Bio-Tech เปลี่ยนโลก

เมื่อเทคโนโลยีกลายเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตมนุษย์ เทคโนโลยีนี้ถูกเรียกว่า “Brain Computer Interface” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเหลือมนุษย์ในการสื่อสาร หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิต...

ผ่าตัดประเทศไทย ดัน GDP โตทำอย่างไร? ฟังความเห็น depa | Digital Gateway EP.2

การทำ Digital Transformation ในความคิดของคนส่วนใหญ่คงนึกถึงการปรับการทำงานในองค์กรให้ทันสมัยขึ้น แล้วถ้ามองประเทศไทยเป็นองค์กร จะต้อง Transform อย่างไร? ฟังความเห็น depa...

Data คือขุมทรัพย์ บริหารอย่างไรให้ปลอดภัย | Tech for Biz EP. 12

Data คือขุมทรัพย์ บริหารอย่างไรให้ปลอดภัย คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญ และยิ่งหากเป็นข้อมูลภายในองค์กร การจะรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลเหล่านี้จะมีวิธีการอย่างไร ร...