LATEST IN SAUCY THOUGHTS

Life After Crisis แนวทางบริหารองค์กรธุรกิจ หลังวิกฤตโควิดระบาด คนที่ใช่และเทคโนโลยีที่ควร

ในสังคมยุค Digital Disruption แทบจะไม่มีองค์กรไหนเลยที่ไม่ได้รับผลกระทบ การไม่ได้เตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงและโดน Disrupt เสียเอง นับว่าเป็นฝันร้ายของบริษัทผู้สร้างนวัตกรรมทั้งสิ้น บริษัทจะก้าวสู่อนาคตไม่ได้เลยหากไม่ได้เตรียมแผนรับมือ

ใบขับขี่ตลอดชีพ-ปัญหาที่ยังหลงเหลือในประเทศไทยกับความเสี่ยงภัยของผู้ขับขี่ในวัยผู้สูงอายุ

จากข่าวกรมการขนส่งทางบกมีแนวคิดจะเรียกผู้ที่มีใบขับขี่ตลอดชีพที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป กลับมาทดสอบสมรรถภาพความพร้อมในการขับรถอีกครั้ง ทำให้เกิดคำถามตามมาจากผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี...

EIC วิเคราะห์สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยโดย Data Analytics ท่องเที่ยวไทย ฟื้นบ้างแต่ยังห่างจุดเดิม

EIC วิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดของภาคการท่องเที่ยวไทยโดยใช้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของทางการ และ high frequency data พบว่า การท่องเที่ยวในประเทศเริ่มฟื้นตัวได้บ้างโดยเฉพาะจังหวัดท่องเท...

ผลกระทบของ Covid-19 ที่มีผลต่อการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

การเเพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในประเทศพม่าและเพื่อนบ้านที่รุนเเรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติกลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะเขตชายเเดนที่มีเเรงงานลักลอบเข้...

วิเคราะห์ ทำไมเราเที่ยวด้วยกัน มีผู้ใช้สิทธิ์น้อย กระตุ้นการท่องเที่ยวลำบาก

ตั้งแต่สถานการณ์ COVID-19 ก็มีหลายโครงการของภาครัฐที่ออกมาช่วยเยียวยา หนึ่งในโครงการล่าสุดก็คือ เราเที่ยวด้วยกัน ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในไทย แต่ทำไมโครงการนี้จึงมีผ...

ผลกระทบของ COVID-19 ต่อครัวเรือนที่มีเด็กเล็ก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และครอบคลุมผู้คนมากกว่าวิกฤตการณ์ใด ๆ ที่เคยเกิดขึ้น แต่กลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มที่มีทุนทางสังคมน้อยกว่ากลุ่มอื่น...

JOB