LATEST IN SAUCY THOUGHTS

แชร์ประสบการณ์จริง! ลงทะเบียนคนละครึ่ง ครั้งที่ 3 สิทธิเต็มตั้งแต่ 7.20 น.

เพราะเสียงตอบรับเกรียวกราวกับโครงการ ‘คนละครึ่ง’ ของรัฐบาลลุงตู่ พร้อมมีการเรียกร้องให้เปิดลงทะเบียนครั้งที่ 3 ขึ้น ซึ่งก็เป็นไปตามคาด โดยรัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้าเป็นต้นไป

ทำไมเราควรต้องแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย มากกว่าที่รัฐบาลเสนอ?

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 25-26 พฤศจิกายนนี้ คงจะมีร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯรวมทั้งสิ้นถึง 8 ร่าง โดยนอกจากร่างของรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรีเป็นผ...

ย้อนวันวานประวัติศาสตร์ถนนสีลมสู่ Park Silom สถาปัตยกรรมเชิง Mixed Use แลนด์มาร์คใหม่กลางเมือง

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันย่านสีลมเป็นดั่งจุดศูนย์รวมธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ ซึ่งเปี่ยมไปด้วยสีสันและชีวิตชีวา แต่หารู้ไม่ว่า ความเป็นมาของถนนเส้นนี้ ก่อนจะหล่อหลอมมาเป็นย่านสีลมอ...

จับตาทิศทางเศรษฐกิจและการค้าทั่วโลก เมื่อผู้นำสหรัฐฯ คนใหม่คือ โจ ไบเดน

แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะขยายตัวได้ไม่เท่ากับกรณี Blue Wave Victory แต่คาดว่าจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จากผลการศึกษาของ Moody’s Analytics พบว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวได้มาก...

EIC เผยการตัดสิทธิ GSP รอบใหม่มีผลจำกัดต่อการส่งออกรวมแต่กระทบต่อสินค้าที่จะโดนภาษีเพิ่มขึ้น

ก่อนหน้าที่ USTR จะประกาศยกเลิกสิทธิ Generalized System of Preference (GSP) ของไทยเพิ่มเติม สหรัฐฯ ได้ยกเลิกสิทธิ GSP ในรอบแรกไปแล้วซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2020 ที่ผ่านมา...

คาดเฟดจะใช้เวทีการประชุม FOMC สื่อสารเพื่อลดความผันผวนจากการเลือกตั้งสหรัฐในสัปดาห์นี้

SCBS CIO คาดว่าจะมีความผันผวนตกค้างมาจากการเลือกตั้งใหญ่ในสหรัฐไม่ว่าผลจะเป็นเช่นไร แต่หลังการเลือกตั้ง มีการประชุม FOMC รออยู่ ซึ่งในภาพรวม เชื่อว่าเฟดจะ “คง” อัตราดอกเบี้ยนโยบายท...

JOB