Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SUSTAINABLE FOCUS

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บนหน้าจอทีวี

UK แบนโฆษณา Toyota ชี้ขับกระบะลุยน้ำ สร้างภาพจำ ทำลายสิ่งแวดล้อม

UK เอาจริง ! แบนโฆษณา Toyota รถกระบะขับลุยแม่น้ำ ชี้เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่บ่อนทำลายแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม แม้เป็นเพียงแค่โฆษณาก็ตาม...

RECO ก้าวสู่ปีที่ 10 เปิดตัว ‘RECO Collective’ โครงการบ่มเพาะดีไซเนอร์ ผลักดันวงการแฟชั่นสู่ความยั่งยืน

RECO ก้าวสู่ปีที่ 10 เปิดตัว ‘RECO Collective’ โครงการบ่มเพาะดีไซเนอร์ ผลักดันวงการแฟชั่นสู่ความยั่งยืน...

สำรวจชี้คนรวย 1% ก่อมลพิษเท่าคนจน 5 พันล้านคน แต่คนจนรับผลกระทบจากโลกร้อนทั้งหมด

Techsauce จะพามาเปิดผลสำรวจจาก Oxfam ที่พบว่า คนรวยเพียง 1% ก่อมลพิษเท่ากับคนจน 5 พันล้านคน...

True IDC ก้าวสู่การเป็นดาต้าเซ็นเตอร์สีเขียวแถวหน้าของไทย พร้อมผนึกกำลัง Altervim ติดตั้งโซลาร์เซลส์เต็มรูปแบบ

True IDC ผนึกกำลัง Altervim ติดตั้งโซลาร์เซลส์เต็มรูปแบบ พัฒนาความยั่งยืน หลังจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติ...

กระทรวงพลังงาน จับมือรัฐทุกภาคส่วน จัดงาน “2023 Green Technology Expo” ผลักดันเทคโนโลยียั่งยืน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

กระทรวงพลังงาน จับมือรัฐทุกภาคส่วน จัดงาน “2023 Green Technology Expo” ผลักดันเทคโนโลยียั่งยืน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เตรียมเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ...