Become Tech Saucier | Techsauce
Contact us

Become Tech Saucier

“Tech Saucier” คืออะไร

กลุ่มคนที่อยากมีส่วนร่วมในการสร้าง Ecosystem ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจให้แข็งแรงด้วยการถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ไปจนถึงเทคนิคในการ transform ตัวบุคคล บริษัท ไปจนถึงองค์กรในยุคดิจิทัลผ่านงานเขียนและงานสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ขอแค่คุณมีความสนใจในเรื่องราวของ Tech และ Business คุณก็สามารถร่วมอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปกับเราและทำให้ Ecosystem ของไทยไปได้ไกลยิ่งขึ้นในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ทำไมเราจึงเปิดพื้นที่ให้กับ Tech Saucier

If you have knowledge, let others light their candles in it. – Margaret Fuller

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา Techsauce มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำเสนอ Content ที่มีประโยชน์และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการ Tech ในโลกธุรกิจ ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พลังแห่งการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ และ Know-how ต่างๆ นั้นสามารถส่งอิทธิพลต่อ Ecosystem ได้จริง และเรายังเป็นสื่อไทยรายแรกที่จัดงาน Tech Conference เชื่อมต่อคนเอเชียและคนทั่วโลก

วันนี้ ในยุคที่ Content อยู่รอบตัวเราทุกหนแห่ง เราเชื่อว่าบรรดา Startup, ผู้ประกอบการ, นักลงทุน, บริษัท, SMBs, องค์กร, Developer, นักเรียน, อาจารย์ หรือใครก็ตามที่มีใจรักและมีความตั้งใจจริงที่จะแสวงหาความรู้และแบ่งปันให้กับผู้อื่น ก็สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Ecosystem นี้ได้ แล้วทุกคนจะได้เห็นวงการ Tech & BIZ ในประเทศเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นพร้อมๆ กัน

เป็น Tech Saucier กับเราแล้วได้อะไร ?

เข้าร่วมงาน Networking

Discount พิเศษสำหรับเข้าร่วมงาน Conference ต่างๆ

Workshop เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งในฐานะผู้ร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญ

 1. Exclusive for Tech Saucier – มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมพบปะกับคนใน Community, เข้าร่วม Workshop ที่จะความรู้ในด้านต่างๆ ที่สนใจให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทักษะการเขียน Content, มีโอกาสรับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดพิเศษก่อนใคร
 2. Stay Connected – ได้รู้จักกับกลุ่มคนที่สนใจเรื่องเดียวกันทั้งในไทย ระดับภูมิภาค และทั่วโลก ได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มผู้อ่านกว่า 200,000 คนต่อเดือน

 3. Ecosystem builder – เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและขับเคลื่อน Ecosystem ที่เต็มไปด้วยความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจ ได้ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับคนใน Ecosystem

 4. Next level of self development – ใช้เวลาอย่างมีค่าในการพัฒนาตัวเอง เพิ่มโอกาสในการพัฒนาสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพ กูรูในด้านต่างๆ หรือแม้แต่เป็น Ecosystem leader

Writing Guideline

คุณสมบัติ

 • สมัครสมาชิกกับเว็บ Techsauce

 • เขียนบทความด้วยสำนวนของตนเอง

 • สามารถเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง และตรวจสอบการสะกดอย่างละเอียด

 • สามารถเล่าเรื่องที่เขียนโดยมีข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเสมอ

 ขอบเขตเนื้อหา

 • เนื้อหาเชิงเทคโนโลยี การแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ จาก Industry ต่างๆ เช่น AgTech BioTech , EdTech , EnergyTech ,FinTech ,FoodTech ,HealthTech ,PropTech ,InsurTech

 • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Startup

 • เนื้อหาเชิงธุรกิจ เช่น Digital Transformation , Corporate Innovation , ธุรกิจ SMEs , ธุรกิจครอบครัว ,

 • เนื้อหาเชิงวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ 

การใส่ภาพประกอบ

 • หากเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ เช่น ภาพจากเว็บต่างประเทศ ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของภาพใต้ภาพทุกครั้ง พร้อมระบุชื่อผู้ถ่าย (หากมี)

 • ตั้งค่าความละเอียดภาพ โดยความกว้างมีขนาดไม่เกิน 800 px

 • ภาพ thumbnail ต้องมีขนาด 1200×800 px

การพิจารณาเผยแพร่เนื้อหา

 • Techsauce จะเป็นผู้คัดกรองเนื้อหาก่อนเผยแพร่

 • ห้ามมีการโฆษณาบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆลงในบทความ หากเนื้อหาเข้าข่ายการโฆษณา Techsauce จะไม่เผยแพร่บทความนั้น

Terms & Conditions

 1. การกดส่งหรือ submit บทความนั้นถือเป็นการยินยอมให้ Techsauce สามารถใช้เนื้อหา แก้ไข และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม (หากมีการเปลี่ยนแปลงใดที่ถือเป็นสาระสำคัญของบทความทีมงานของเทคซอสจะทำการแจ้งให้ผู้เขียนทราบก่อนดำเนินการ)

 2. บทความจะต้องไม่เป็นการโฆษณาบุคคลหรือผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ในเนื้อความทั้งสิ้น

 3. บทความจะต้องไม่เป็นการว่าร้ายหรือใส่ความแก่บุคคลอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นใด ตลอดจนเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ

 4. บทความจะต้องไม่พาดพิงถึงกษัตริย์และราชวงศ์อันเป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

 5. บทความจะต้องใช้ภาษาที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่สู่สาธารณะชน โดยหลีกเหลี่ยงการใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือคำไม่สุภาพ

 6. หากมีการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลภายนอก ต้องอ้างอิงกลับไปที่ source ต้นทาง โดยไม่ควรมีการคัดลอกหรือดัดแปลงจากต้นฉบับโดยไม่มีการอ้างอิง (plagiarism)

 7. บทความจะต้องได้รับการ review และ approve จากทีม editor ของ Techsauce ก่อนการจัดลำดับในการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์

 8. บทความบนเว็บไซต์ จะถือตาม Creative Commons Attribution 4.0 International Public License เป็นหลักหลังการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe