ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN CAREER INSIGHT

สิงหาคม 31, 2022 | By Siramol Jiraporn

วันนี้ ConNEXT จะพาทุกคนที่กำลังมองหางานใหม่ในสายเทคโนโลยีไปสำรวจกันว่า Top 10 บริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพในสิงคโปร์ ในปี 2022 มีอะไรบ้าง...

เปิดรายชื่อ Top 10 บริษัทเทคโนโลยีในสิงคโปร์ ปี 2022

สิงหาคม 24, 2022 | By Connext Team

การที่ Content Creator ที่ประสบความสำเร็จเคลมว่าใครๆ ก็สามารถทำงานในวงการนี้ได้ เป็นเรื่องที่สามารถพูดได้ง่ายๆ เนื่องจากตัวเองประสบความสำเร็จแล้ว แต่ในความเป็นจริงมีเพียงไม่กี่คนเท...

เป็น Content Creator ดีจริงไหม? ส่องโลกอีกด้านอาชีพยอดฮิตของคนรุ่นใหม่

สิงหาคม 24, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

หากคุณต้องการหางานในปี 2565 สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่างานไหนเป็นที่ต้องการในตลาดงานมากที่สุด...

10 งานที่มีการคาดการณ์ว่าเป็นกระแสมาแรงในตลาดงานแห่งปี 2565

สิงหาคม 17, 2022 | By Connext Team

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ถือเป็นอาชีพค่อนข้างใหม่ ความต้องการส่วนใหญ่จำกัดอยู่แค่บริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทเทคโนโลยีที่อยู่บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกและเม...

Data Scientist ยังคงเป็นอาชีพเนื้อหอมที่สุดในทศวรรษที่ 21 หรือไม่?

สิงหาคม 16, 2022 | By Connext Team

ส่องรายชื่อ 50 บริษัทที่ดีที่สุด สำหรับนวัตกร (Innovator) ซึ่งทำการสำรวจโดย Fast Company...

อยากสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก? เปิดรายชื่อ 50 บริษัทที่ดีที่สุด สำหรับนวัตกร (Innovator)